nieuws

Consolidatie of licht herstel in Europese bouw verwacht

bouwbreed Premium

Na een daling van de totale Europese bouwactiviteit met ongeveer 10 procent in de eerste helft van de jaren tachtig volgde in de Westeuropese bouw van 1986 tot en met 1990 een herstel met ongeveer 20 procent, waardoor het niveau ongeveer 10 procent boven dat van 1980 kwam. Daarmee werd echter voorlopig de top bereikt. In 1991 volgde stagnatie met een daling van ruim 1 procent in 1991 en 1992 tezamen. Voor het lopende jaar wordt een verdere daling met 2 procent verwacht. In het komende jaar zal, als de conjunctuur niet te zeer verslechtert echter een consolidatie tot licht herstel te zien geven. Aldus Euro-construct op zijn zomerbijeenkomst in Kopenhagen. Het zijn de woningbouw en de renovatie die bijdragen aan de consolidatie met in 1994 respectievelijk +1,5 procent en +1 procent. De particuliere utiliteitsbouw, die sedert 1990 reeds in mineur was, daalt in 1993 met 8,5 procent en voor het komende jaar wordt een verdere daling met 2,5 procent verwacht, waarmee de totale daling in vier jaar bijna 19 procent zal bedragen. Ook de publieke utiliteitsbouw neemt in het lopende en komende jaar af met in totaal 5,5 procent. De civiele sector daalt in 1993 met 2,5 procent, om daarna nauwelijks nog te veranderen.

Grote verschillen

Per land zijn er grote verschillen. Het westen van Duitsland laat reeds geruime tijd een groei zien, maar die wordt wel belangrijk minder (van 4 a 5 procent naar 1,5 a 2 procent).

Ook in Oostenrijk is er een voortgaande, zij het nu wat bescheidener groei. In het Vere nigd Koninkrijk volgt na enkele moeilijke jaren, waarin de produktie met ruim 15 procent afnam, in 1994 een consolidatie. Ierland, Portugal en Denemarken laten een opvallend herstel zien.

Negatief

In Frankrijk daalde de produktie in 1992 en ook 1993 is negatief (tezamen ruim -5 procent) en in het komende jaar wodt nauwelijks een herstel voorzien. Belgie verwacht in het lopende jaar een daling met ruim 3 procent en een consolidatie en mogelijk een licht herstel in 1994. In Italie is de teruggang in 1993 bijna 5 procent en in het komende jaar zal de daling met -2 procent voortgaan. Desastreus blijft de gang van zaken in Finland: na -29 procent in 1991 en 1992 (tezamen) zal de daling in 1993 en 1994 tezamen 14 procent zijn. Ook in Zweden zet de daling door met rond 8,5 procent in 1993 zowel als in 1994.

Reageer op dit artikel