nieuws

Computercursus brengt waoers terug in bouw

bouwbreed Premium

“Het is van groot belang dat er nu en in de toekomst mensen in de bouw willen werken. Dit kan door nieuwe vaklieden in de bedrijfstak te laten instromen, maar ook door het behouden van goede mensen. Het is onder meer daarom dat ik dit zon uitstekend initiatief vind.” Aldus NVOB-voorzitter mevr. S. M. Dekker in Rotterdam bij de uitreiking van diplomas aan vijftien geslaagden van de cursus ‘Computers in de bouw’.

Zij zijn allen arbeidsongeschikt geraakt voor het uitoefenen van hun oorspronkelijke bouwberoep. Een aantal van hen zit zelfs al langdurig in de wao.

Maar er gloort weer perspectief op de arbeidsmarkt. Want dank zij het volgen van de cursus ke zij in een hen passende baan weer aan de slag in de bouw. Tien van de geslaagden hebben inmiddels onderdak gevonden bij diverse bouwbedrijven. Verwacht wordt dat ook de overigen aan de slag zullen komen.

De vijftien zijn opgeleid tot assistent werkvoorbereider/calculator. De cursus omvatte zes maanden theorie en drie maanden stage bij een bouwbedrijf.

Ze beschikken over de volgende kennis en vaardigheden: algemeen computergebruik, MSDOS, WP 5.1, Lotus 1-2-3, theoretische kennis van en computergebruik bij het calculeren, bestekschrijven (Stabu), werkvoorbereiden en plannen.

De herscholingscursus is ontwikkeld door Kraan Bouwcomputing in samenwerking met een aantal Gemeenschappelijk Medische Diensten en werd eerder al een aantal malen gegeven in Limburg, Rotterdam en Emmen. “Met groot succes.

Heel veel mensen, die arbeidsongeschikt zijn, willen nog graag werken”, stelt mevr. M. J. M. van Delft-Schelfhout van Kraan Computing vast.

Ingenomen NVOB-directeur mevr. Dekker was daarmee ingenomen. De bouw zit volgens haar namelijk te springen op goed opgeleid en gemotiveerd personeel. De cursus is een po om dat te bewerkstelligen.

Maar ook anderszins was zij blij met deze cursus: “De automatiseringsgraad van de bouw is relatief laag vergeleken met andere bedrijfstakken. Vooral de kleinere bedrijven maken nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die automatisering biedt. De cursisten ke met hun opgedane kennis en vaardigheden innovatief pionierswerk verrichten in de bedrijfstak.” Bewondering had ze voorde cursisten. “Na een langdurige afwezigheid op de arbeidsmarkt vergt de omschakeling naar actieve participatie veel energie en doorzettingsvermogen”, verklaarde ze.

Ook de bedrijven die de geslaagden in dienst hebben genomen kregen van haar een compliment: “Een cursus volgen is een ding, maar daarna moet de kennis ook in praktijk worden gebracht. Scholing is tenslotte een middel om deel te nemen aan het arbeidsproces en geen doel op zich. Deze bedrijven, waaronder een aantal NVOBleden, zijn bereid geweest deze opening te bieden.”

Reageer op dit artikel