nieuws

Britten mogen niet in Duitsland werken

bouwbreed

Sinds mei vorig jaar tracht de Britse regering te verhinderen, dat Brits personeel werk zoekt in de bouw in Duitsland. Dat blijkt uit correspondentie tussen het Department of Employment en bemiddelingsbureaus in Engeland. Het Department of Employment dreigt met gevangenisstraffen tot vijf jaar en boetes tot DM50000 voor hen, die toch bemiddelen bij de tewerkstelling van Britten in Duitsland.

Dat dreigement is overigens het gevolg van de praktijken van minder betrouwbare bureaus. Zij boden arbeidsplaatsen aan die niet konden worden waargemaakt.

Bona fide bemiddelingsbureaus klagen erover, dat hierdoor de weg naar de Duitse arbeidsmarkt is afgesneden voor honderden gekwalificeerde Britse medewerkers. De bureaus zeggen dat zij door de beperkende maatregelen een substantieel deel van hun omzet verliezen. Het Department verbiedt Britten ook zich rechtstreeks op de Duitse arbeidsmarkt te begeven. “Zij maken zich mogelijk schuldig aan een overtreding door hulp en medeplichtigheid bij het schenden van de wet” , aldus het Department. De bemiddeling “is een ernstige overtreding die kan leiden tot strafvervolging.”

Het verbod op arbeid door Britten in de Duitse bouw wordt gesteund door de Duitse autoriteiten. Zij waarschuwen de Britten in geval van overtreding. Het Department of Employment stelt, dat het tewerkstellen strafbaar zou zijn volgens de Duitse wet.

Reageer op dit artikel