nieuws

Bouw moet CO-emissie elk jaar fors reduceren

bouwbreed Premium

De Europese ministers van Energie hebben besloten dat de bouw- en transportsector en de industrie in de Europese Gemeenschap samen hun emissie van koolstofdioxide (CO) jaarlijks met 80 miljoen ton moeten reduceren.

Deze bepaling maakt deel uit van het zogenoemde Save-programma voor rationeel energiegebruik dat de twaalf ministers op hun vergadering in Luxemburg definitief hebben goedgekeurd.

Voor de bevordering van het gebruik van alternatieve energie (het zogenoemde Altenerprogramma, dat eveneens door de Twaalf werd aanvaard) stelden de EG-energieministers voor de periode 1993 1997 een bedrag beschikbaar van f. 91,6 miljoen.

De bedoeling is dat het aandeel van de hernieuwbare energie tegen het jaar 2005 stijgt tot 8 procent van de vraag, waar dit aandeel thans 4 procent bedraagt.

Het Save-programma voor rationeel energiegebruik houdt in dat de twaalf EG-landen concrete programmas opstellen over de wijze waarop ze energie willen besparen in de bouw en in de tertiaire sector.

Beide sectoren nemen namelijk 40 procent van het totale energieverbruik voor hun rekening in de Gemeenschap. In totaal moet de uitstoot van CO met 80 miljoen ton per jaar worden verminderd om de totale emissie tegen het jaar 2000 terug te schroeven tot het niveau van 1990.

Maar het middel dat de Europese Commissie daarvoor had bedacht (de energie- en CO-heffing) hebben de Twaalf in de ijskast gestopt. Nu moeten de nationale overheden in de EG zelf plannen uitwerken.

Een daarvan is een programma voor het certifieren van het energie-rendement van gebouwen. Er moeten regels worden opgesteld voor het aanrekenen van de kosten voor verwarming, warm water en air-conditioning. Bedrijven die veel energie gebruiken moeten aan een speciaal onderzoek worden onderworpen.

Verder moeten er afspraken worden gemaakt over de financiering door derden van efficient energiegebruik in de openbare sector, voor de thermische isolatie van nieuwe gebouwen en voor een regelmatige inspectie van verwarmingsketels en -installaties.

Reageer op dit artikel