nieuws

Bezwaren tegen uitbreiding van betoncentrale in Lieshout

bouwbreed

Een groot aantal inwoners van Lieshout heeft bij gemeente en provincie bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen uitbreiding van de Betoncentrale Gebr. Swinkels Beheer BV. Het gaat daarbij vooral om aanleg van een opslagterrein voor bouwmaterialen.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant zullen medio juli van dit jaar een beslissing nemen over de door het bedrijf aangevraagde vergunningen krachtens de Hinderwet en de Wet Geluidhinder. Bovendien moet de gemeente ook nog het bestemmingsplan wijzigen.

Reageer op dit artikel