nieuws

Betuwelijn moet en zal onder de grond komen

bouwbreed

De provincie Gelderland drijft minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat in het nauw. De Betuwelijn mag er komen, mits deze wordt aangelegd in een (geboorde) tunnel of in een Vpolder. Blijft de bewindsvrouwe vasthouden aan de bovengrondse optie dan trekt Gelderland alle registers open om dwars te gaan leggen.

“We zullen als provincie van harte meewerken als wordt gekozen voor de geboorde tunnel of voor de V-polder. Ik verwacht dan dat de Betuwelijn er rond het jaar 2000 zal liggen”, aldus de Gelderse gedeputeerde J. de Bondt, die de nadruk legt op als. “De Trace- en Nimby-wetten ke dan achterwegen blijven”.

De Bondt bood gisteren een haalbaarheidsonderzoek over het principe van de V-polder aan, aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, mr.

P.J. Biesheuvel. Net als de minister tracht de Kamer zich een oordeel te vormen over wat de beste oplossing is voor de aanleg van de goederenspoorlijn van Rotterdam naar het ‘hinterland’. “We verkeren in de fase van het vergaren van kennis. Het wordt er alleen niet makkelijker op met dit rapport. De afweging wordt moeilijker”, waren de spaarzame woorden van het CDA-Kamerlid.

Tegengas Om het minister te overtuigen van haar ongelijk hebben gedeputeerde staten van Gelderland Koninklijke Volker Stevin (KVS) en de Stichting International System Development & Support (ISDS) opdracht geven om, respectievelijk de Vpolder en de geboorde tunnel te onderzoeken. In het plan van Verkeer en Waterstaat -PKB 3- wordt namelijk uitgegaan van een totaal bovengrondse oplossing. Volgens De Bondt kan dat inhouden dat de spoorlijn soms tot 16 meter boven het maaiveld komt.

“Onze voorkeur gaat in eerste instantie uit naar de geboorde tunnel”, zegt de Bondt.

“Mocht dat om bepaalde redenen niet haalbaar zijn dan kiezen we voor de V-polder. Deze laatste oplossing is beslist niet duurder dan de oplossing van Maij-Weggen. We hebben berekend dat de totale Betuwelijn gelegd in de V-polder ongeveer f. 6 miljard gaat kosten, dat is inclusief vier bruggen.

De bovengrondse variant van Maij kost f. 6,2 miljard, maar daar moet nog eens f. 4 miljard bij voor milieuschade. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat bij haar oplossing het geluidsniveau ver boven de grens van 50 dB(A) komt”.

Net als ISDS is ook de provincie Gelderland en de Combinatie V-polder, een bedrijf van de KVS-dochters Van Hattum en Blankevoort en Van Splunder Funderingstechniek, uitgenodigd door de Commissie van Engelshoven. Deze week zullen de eerste gesprekken worden gevoerd. Op de schouder van Van Engelshoven rust de zware last om alle opties voor de Betuwelijn te toetsen en Maij daarover te adviseren.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels