nieuws

Betoniek van mei biedt een helder overzicht van …

bouwbreed Premium

Betoniek van mei biedt een helder overzicht van de laatste inzichten over chloride in beton. In de jaren tachtig is gesteld, dat schade door roest aan de wapening optreedt als de carbonatatie van het beton de wapening bereikt en er meer chloride in het beton zit dan 0,3% van de cementmassa.

“Achteraf kan worden gesteld dat beide hypothesen te ongenuanceerd en ongunstig zijn gesteld” , staat in Betoniek.

Het blijkt, dat de wapening in gecarbonateerd beton ook zonder chloride zal roesten. In niet-gecarbonateerd beton begint de wapening te roesten bij een verhouding tussen vrije Cl en OH-ionen van meer dan 0,6. Het roesten zet alleen door bij toevoer van zuurstof en water. In niet-gecarbonateerd beton met minder chloride dan 1% en een niet te hoge water/cementfactor is de kans op roesten, dus ook op betonschade, gering. De eis van maximaal 0,3% chloride is dan ook “scherp gesteld” en “wel een heel veilige benadering” . De dekking van de wapening en de kwaliteit van het beton blij ken meer bepalend voor de kans op schade door roest dan het gehalte aan zout.

Construction News van 20 mei meldt, dat de Britse vakbond TGWU een folder uit gaat geven over het gevaar van brandwonden door cement. De bond heeft er bij de werkgevers op aangedrongen meer aandacht te besteden aan het fenomeen. De folder biedt informatie over de gevolgen en het voorkomen van verbranding.

“Beton is een van de gewoonste materialen in de bouw en toch is het zo gevaarlijk” , aldus B. Blackman van de TGWU. “Het is belangrijk dat bouwvakkers zich juist kleden.

Het is bijvoorbeeld niet goed om de pijpen van een overall in de schoenen te proppen.” De aandacht voor brandwonden door cement is het gevolg van een artikel in Construction News over J. Edwards, een zelfstandig bouwvakker die beide benen verbrandde tijdens het afwerken van een betonvloer.

Reageer op dit artikel