nieuws

Bebouwing wooneiland Zaandam kan beginnen

bouwbreed

Begin volgend jaar komt in hartje Zaandam een uniek plan in uitvoering: de bouw van 527 woningen op het voormalige, twaalf hectare omvattende, Pont-eiland in de Voorzaan en de aanleg van een aangrenzende jachthaven. “Ontstellend belangrijk in het kader van het Zaanoever-po” , aldus wethouder mevr. M. Horselenberg bij de officiele presentatie.

De stedebouwkundige ontwikkeling van ‘Het Eiland’ is in handen van Bouwfonds Woningbouw BV en Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij BV. Tot de uitvoerende partners behoren ook woningbouwverenigingen Patrimonium en Saenwonen.

De te bouwen woningen en appartemengebouwen zijn ontworpen door de architecten groepen prof. ir. Rudy Uytenhaak (Amsterdam), Maccreanor + Lavington (Londen), Groosman Partners (Rotterdam) en Roelf Steenhuis (Delft). Supervisor van het po in Zaandam is de Haarlemse landschapsarchitect ir. A. Hosper. Hij heeft zich laten inspireren door de Finse architecuur. Vandaar ook de inschakeling -gedurende enige tijd in de aanloopfase- van de Finse architect Gullickson.

Sanering Zon zes jaar geleden nam de gemeente Zaanstad het besluit om de oevers langs de tien kilometer lange Zaan te herontwikkelen. Meer concreet: het verplaatsen van industrie naar nieuw aan te leggen perifere bedrijfsterreinen en het benutten van de vrijkomende terreinen voor woningbouw.

Al met al heeft het Zaanoeverpo een taakstelling van totaal 2000 woningen. Met bebouwing van het eiland, waarop voorheen houthandel William Pont gevestigd was, wordt meteen een kwart daarvan gerealiseerd.

Maar ontwikkeling van het plan ging allesbehalve over rozen. De gemeenteraad stemde vijf jaar geleden na een stormachtige discussie in met de aankoop van het eiland in de Voorzaan. Veel fracties waren bang voor mogelijke ernstige risicos.

Ze leken gelijk te krijgen toen poontwikkelaar Eurowoningen, aan wie de gemeente het eiland weer had doorverkocht, er van af wilde vanwege ernstige bodemverontreiniging. En dus kwam de grond weer in handen van de

eente. Die heeft de sanering van het eiland vervolgens met spoed ter hand genomen. Deze operatie zit er inmiddels op en heeft de lieve som van f. 21 miljoen gekost.

Maar nu kan dan toch eindelijk de eerste paal de grond in.

Verwacht wordt dat dit in januari of februari volgend jaar gaat gebeuren. Eerst moeten nog wat procedures worden afgehandeld.

Uniek

Hosper benadrukte het unieke karakter van de locatie. Binnen enkele minuten kan lopend over de te handhaven Pontbrug het centrum van Zaandam worden bereikt, dat op dit moment een grondige metamorfose ondergaat. Een ontsluitingsweg voor het autoverkeer wordt aangelegd op een nieuw te bouwen dam.

Die mondt op het stadseiland uit op een groot plein met onder meer een restaurent, vanwaar men een uitzicht heeft op de Zaandamse binnenstad en de daarvoor aan te leggen jachthaven.

De betrokken architecten hebben gezorgd voor uiteenlopende woonmilieus, varierend van villas tot eengezinswoningen (in diverse uitvoeringen) en gestapelde bouw. Een aantal woningen aan de buitenzijde van het eiland krijgt een aanlegsteiger. Opvallend is ook dat veel woningen grote tuinen krijgen.

De westzijde van het eiland springt het meest in het oog vanwege een rijke schakering van op het water gerichte bebouwing. Deels op pieren met eigen steigers, verandas en terrassen. Ook voorziet het plan in aanleg van een groot, langgerekt park.

Van het aantal te bouwen woningen komen er 154 in de sociale huursector (46 eengezinswoningen en 108 appartementen) en 373 in de koopsector (53 vrije sector appartementen en 320 eengezinswoningen). De woningen kosten tussen twee en vijf ton.

Het kantoorgebouw aan de noordkant van het eiland blijft gehandhaafd. Daarnaast komen er een horecaruimte (380 vierkante meter) en bedrijfsruimte (400 vierkante meter).

In de laatste wordt mogelijk een kinderdagverblijf gevestigd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels