nieuws

Baars hoort boete van f. 232000 eisen

bouwbreed

De officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht, mr.

M.H. Vos, heeft maandagmiddag na een urenlange zitting een boete van f. 232000 geeist tegen de Limburgse wegenbouwer J. Baars uit Landgraaf.

De officier vindt dat Baars meermalen in strijd heeft gehandeld met de wet op de economische mededinging door met collega-aannemers afspraken te maken over het uitvoeren van werken in Maastricht.

Mr. Vos somde negentien gevallen op waarin sprake zou zijn van strijdigheid met de wet. Hij had de groep aannemers een schikking voorgesteld, maar Baars ging daar niet op in. De overige vier wegenbouwers wel. Zij betaalden onlangs gezamenlijk een schikkingsbedrag van f. 757000.

De eis tegen Baars is niet veel hoger dan het schikkingsbe drag dat de overige ondernemers afzonderlijk hebben betaald. Zij wilden publiciteit als gevolg van een strafrechtelijke vervolging voorkomen door in te gaan op de schikking.

Baars liet het evenwel op een proces aankomen. Hij vindt namelijk dat hij al geruime tijd in de pers ten onrechte afgeschilderd wordt als omkoper van bestuurders en ambtenaren.

Hij en zijn verdediger, mr. H.

Pfeil, voerden aan dat de gemaakte afspraken tussen vijf Limburgse wegenbouwers over het uitvoeren van opdrachten in Maastricht volkomen legaal waren. Zij werden immers gesanctioneerd door het college van burgemeester en wethouders.

Baars zei dit te ke aantonen aan de hand van processen-verbaal van de rijksrecherche en van de FIOD.

De economische politierechter zal 28 juni schriftelijk vonnis wijzen.

Reageer op dit artikel