nieuws

AVBB (her)kiest nieuwe voorzitter

bouwbreed

Het wordt vandaag een druk dagje voor het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. Zowel het dagelijks bestuur als het hoofdbestuur en de ledenraad, het hoogste gezagsorgaan van deze federatie, vergaderen namelijk.

Hoewel de agendas geheim worden gehouden, staat vast dat de (her)verkiezing van een voorzitter aan de orde komt.

Aangenomen moet worden dat ing. H.P. Barth als zodanig zal worden herbenoemd.

Het lag in de lijn dat het GWW0-overlegorgaan voor de komende periode een kandidaat-voorzitter zou aanwijzen.

Maar dat zou er in bewilligd hebben daar ditmaal van af te zien onder de restrictie dat men een volgend keer graag een uitgesproken stempel op de invulling van deze voor de bouwnijverheid belangrijke plaats wenst te drukken.

Dat dit keer naar alle waarschijnlijkheid ing. Barth zal worden herbenoemd, vindt naar verluidt zijn oorzaak in het feit dat het AVBB nog midden in de uitwerking van een structuurwijziging zit.

Na een periode van herorareentatie is door de ledenraad al in december 1991 een dergelijke structuurwijziging goedgekeurd, waarvan de implementatie een tijdje is blijven liggen.

Karwei afmaken Voor zover die al uitvoering heeft gekregen, is dat gebeurd onder leiding van Barth. De meeste lidverenigingen zeggen het logisch te vinden als hij dit karwei zou afmaken en zegden toe met zijn herbenoeming in te stemmen. De structuurwijziging heeft alles te maken met het intern functioneren van het AVBB en de gevolgen daarvan naar buiten toe.

autonoom. ..LE:De nieuwe structuur voorziet er in dat nu veel meer het accent komt te liggen op het dagelijks bestuur en hoofdbestuur, zodat deze organen sneller op de actuele zaken zullen ke inspelen.

Reageer op dit artikel