nieuws

Archeologisch onderzoek naar Meerndijk in Vleuten-De Meern

bouwbreed Premium

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) gaat archeologisch onderzoek verrichten tijdens wegwerkzaamheden aan de Meerndijk in Vleuten-De Meern.

Deze dijk, die dateert uit het jaar 1200, is zeer waarschijnlijk gebouwd op een oud, Romeins kanaal. Het twee kilometer lange kanaal vormde een kunstmatige verbinding tussen de rivieren de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel, en het Romeinse fort bij De Meern, zo vermoedt de ROB.

Het onderzoek moet gegevens opleveren over de ouderdom van het kanaal, de periode waarin het is dichtgeslibd en over de verdere opbouw van de Meerndijk. Op zaterdag 12 en zondag 13 juni ke geinteresseerden de opgravingen bezichtigen.

Reageer op dit artikel