nieuws

Aannemers automatiseren uitwisseling sociale data

bouwbreed Premium

Ballast Nedam en Wilma nemen een proef met Electronic Data Interchange (EDI) voor de sociale administratie. De data worden daarbij automatisch uitgewisseld met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Intervam West te Rijswijk heeft zijn EDI-infrastructuur verbeterd, is op zoek naar nieuwe EDI-partners en vindt dat de EDI-organisaties moeten fuseren.

De Stichting Stabu streeft ernaar de Stabu bestekssytematiek uit te bouwen tot een Stabu Bouwinformatiemodel dat aansluit op de internationale EDI-afspraken.

Al deze informatie werd gegeven op een bijeenkomst van de Initiatiefgroep Bouwinformatica (IGBI) in de Jaarbeurs te Utrecht.

Ir. J.J. Duivenvoorden, hoofd afdeling informatietechnologie bij Ballast Nedam Engineering BV, stelde dat EDI een ‘must’

is voor de bouw, omdat deze bedrijfstak snelle en betrouwbare communicatie vereist. Hij pleitte voor een voortgaande ontwikkeling van automatisering naar informatisering.

Door automatische communicatie komt de handmatige verwerking van berichten te vervallen. In Nederland zou dit f. 50 miljoen per jaar op ke leveren, schat Duivenvoorden. Volgens de ervaring van drs. M.P. Wabeke, directeur van HCP-infra te Driebergen, maakt EDI een besparing mogelijk van f. 20 per factuur of order. Bovendien worden er minder fouten gemaakt, wat de kwaliteit ten goede komt.

Wereldwijd

Duivenvoorden liet zien hoe de ontwikkeling van EDI voor de bouw past in de internationale ontwikkelingen. In Europa is de Western European Edifact Board (WEEB) actief, in het kader van een initiatief van de Verenigde Naties om wereldwijde EDI-afspraken te maken. Binnen WEEB zijn er Message Development Groups (MD), die standaards voor EDI-berichten opstellen. Ballast Nedam en Wilma hebben ervaring opgedaan met MD5 berichten (voor de bouw). Zij gaan met het Sociaal Fonds Bouwnijverheid een proef nemen met MD10-berichten (voor de sociale administratie).

A.C. Jutte, directeur van de Stichting Edibouw te ‘s-Hertogenbosch, wees erop dat de EDI-berichten die nu de status van pilot hebben, per 1 januari verheven worden tot Europese CEN-norm. Er zijn berichten met 0-, 1- en 2-status. De eerste zijn nog in ontwikkeling, de tweede hebben de pilot-status en de derde zijn reeds aanvaard.

Onder de berichten met status1 bevinden zich inschrijvings- en afrekenberichten.

Het verheffen tot CEN-norm heeft gevolgen voor de uitwisseling van gegevens bij Europese aanbestedingen, volgens de toelichting van Jutte.

Het gaat om de MD5-berichten voor uitnodiging, aanbesteding en contractbevestiging.

Belastingdienst

Ir. C.M.M. van Geel, hoofd informatisering en automatisering bij Intervam West te Rijswijk, zei dat de EDI-organisaties moeten fuseren, om te voorkomen dat er teveel gepraat moet worden. De EDIinfrastructuur van Intervam is uitgebreid en het bedrijf is naarstig op zoek naar nieuwe EDI-partners.

De belastingdienst is akkoord gegaan met een papieren verzamelbericht per maand, in plaats een papieren kopie per factuur. Van Geel wees erop, dat de juridische overeenkomsten aan EDI-berichten aangepast moeten worden. Zijn conclusie is, dat de informatisering met EDI beslist door moet gaan. Hij gaf de tip om kleinschalig te beginnen, bijvoorbeeld met een stand alone pc.

Drs. M.P. Wabeke zei dat de HCP-code voor EDI, voortgekomen uit een pilot-po van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) te Driebergen, is overgedragen aan een nieuwe organisatie, Infracom BV.

Ir. M.L.A.M. van Hezik, directeur van de Stichting Stabu te Ede, maakte bekend dat de Stabu zijn doelstelling wijzigt.

Het doel wordt de Stabu bestekssystematiek uit te bouwen tot een Stabu Bouwinformatiemodel, passend bij de internationale EDI-afspraken.

Reageer op dit artikel