nieuws

‘Aanleg Betuwelijn in V-polder niet duurder dan op aardebaan’

bouwbreed

De aanleg van de Betuwelijn in een zogenaamde V-polder is mogelijk, en is waarschijnlijk per kilometer iets goedkoper dan aanleg van de goederenspoorlijn op een tien meter hoge dijk met geluidsschermen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Koninklijke Volker Stevin (KVS) op verzoek van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd voor het toekomstige Betuwelijn-baanvak van Deil naar Tiel. Het onderzoeksrapport wordt dinsdagmiddag aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, mr. P.J. Biesheuvel.

De V-polder is door Van Hattum en Blankevoort en Van Splunder Funderingstechniek, beide onderdeel van de divisie Bouw van KVS, ontwikkeld en behelst een verdiepte ligging van de twee sporen.

‘Volker Stevin, dat maanden geleden liet weten dat het de Betuwelijn in een V-polder zou ke aanleggen, heeft de prijs van de aanleg per kilometer uitgerekend. De aanleg van de Betuwelijn zal op de manier die de minister wil ongeveer f. 7 miljard kosten. Het lijkt er op dat het V-poldersysteem iets goedkoper of even duur zal worden, zeker als het systeem gecombineerd wordt met enkele tunnels. Uit het rapport blijkt niet hoe duur de totale aanleg van de spoorlijn in een V-polder precies zal worden”, meldt de woordvoerder van de provincie.

Daarnaast is door het akoestisch bureau BRO uit Vught de geluidseffecten van de V-polder onderzocht. ‘Van treinen in een V-polder hoor en zie je vrijwel niets, terwijl men anders tegen een lelijke dijk aan moet kijken”, zegt dezelfde woordvoerder, ‘dus vinden GS dit een aanlokkelijk alternatief.” Vragen

Inmiddels heeft minister MaijWeggen een aantal Kamervragen over het V-polderprincipe beantwoord. Deze waren gesteld naar aanleiding van het raadsvoorstel van de gemeente Ede om het laatste stuk van de A30 verdiept aan te leggen.

Volgens raadslid Stellingwerf wordt deze nu op een dijk aangelegd. ‘Vervolgens komen er nog eens 3 m hoge geluidsschermen naast, zodat het geheel tussen de 10 en 12 meter hoog wordt.” De minister staat afwijzend tegenover het idee van een proef met de A30. Maij: ‘Wannneer het V-polderconcept moet worden onderzocht zal dit zeker tot een flink uitstel van de aanleg van deze weg leiden. Het is nu juist mijn bedoeling om deze weg met spoed in te plannen. Een proef als die met de V-polder acht ik niet opportuun.” Raadslid Stellingwerf is niet tevreden met het antwoord, te meer daar KVS de gemeenteraad van Ede heeft voorgelicht over de mogelijkheden. ‘Ik zie nog wel kansen om dit laatste stuk van de A30 in een V-polder te leggen. Aanstaande dinsdag zullen we bij de aanbieding van het rapport aan de Vaste Kamercommissie zijn, om de leden van ons probleem op de hoogte te stellen.”

Reageer op dit artikel