nieuws

Zwolle werkt met nieuwe financiering restauratie

bouwbreed Premium

Restauratie van monumenten en verbetering van particuliere woningen is in Zwolle voor de eigenaren van die panden er wat gemakkelijker op geworden. De gemeente is namelijk een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds, waardoor gewerkt kan gaan worden met een nieuw financieringssysteem. Een dergelijke samenwerking is ook elders al overeengekomen.

Het nieuwe systeem voorziet in de mogelijkheid dat voor restauraties van monumenten en verbetering van eigen woningen, gebouwd voor 1968, alle goedgekeurde kosten voor de volle 100 procent door de gemeente worden gesubsidieerd. Restrictie bij de woningverbetering is wel dat de woningen zich in stadsvernieuwingsgebieden dienen te bevinden.

Kern van het nieuwe systeem is een samengaan van subsidie en financiering. De subsidie wordt pas na vijftien jaar uitbetaald. Die tijd kan worden overbrugd doordat het fonds over deze periode een lening verstrekt ter grootte van die subsidie. Op die lening hoeft niet te worden afgelost. Alleen betaling van rente is verplicht, maar die is fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast kan het Nationaal Restauratiefonds zorgen voor een bouwkrediet eneen lening op basis van annuiteit, waarmee de eigenaar eventueel niet-gesubsidieerde kosten kan financieren.

Reageer op dit artikel