nieuws

Zweden verwacht dat in de komende jaren veel …

bouwbreed

Zweden verwacht dat in de komende jaren veel bouwbedrijven hun activiteiten zullen moeten staken. In 1992 daalde de omzet van de bouw gemiddeld met 5% en in de industriele sector met 13%. De produktie van de woningbouw daalt tot minder dan 15000 in 1995’96, lager dan in de twintiger jaren. De grootste drie aannemingsbedrijven leden in 1992 enorme verliezen: Skanska circa f. 870 miljoen, NCC circa f. 365 miljoen en BPA circa f. 16 miljoen. De werkloosheid in de bouw is inmiddels opgelopen tot 30% en verwacht wordt een stijging tot 40% tegen het eind van dit jaar. Voorlopig is het eind van de crisis niet in zicht. Dit sombere beeld staat in Construction News van half april. Pas in 1999 trekt de woningbouwmarkt aan, dan worden er weer 40000 eenheden gebouwd. De Zweedse overheid tracht een deel van de bouw door de crisis heen te trekken met een groot plan voor de renovatie van de infrastructuur, ter waarde van circa f. 28 biljoen.

ENR Engineering News-Record van 3 mei besteedt uitgebreid aandacht aan beton. Hoge sterkte beton wordt besproken aan de hand van een gerechtshof in Atlanta en de renovatie van het Northwestern Railroad station in Chicago.

Onder hoge sterkte verstaat het American Concrete Institute een druksterkte van meer dan 60N/mm2, maar er wordt ook betonmortel met een w/cfactor van 0,22 toegepast, met een eindsterkte van meer dan 150N/mm2. Een nieuwe methode voor de constructie van bruggen uit voorgespannen prefab beton is toegepast bij de Shelby Creek Bridge in Pike County, Kentucky. Met behulp van stekeinden is een circa 300m. lange voorgespannen balk samengesteld. En de betonwegenbouwers in Europa zijn minder bekwaam dan die in de VS en besteden teveel aandacht aan het ontwerp en te weinig aan de kosten. Dat is de conclusie van deelnemers aan een studiereis naar onder andere Nederland en Belgie.

In Contract Journal van 15 april komen twijfels over de gunning van de staalconstructie voor de Second Severn Bridge aan de Italiaanse aannemer Cimolai aan de orde. Directeur Luigi Cimolai heeft huisarrest gekregen wegens verdenking van corruptie. Volgens de hoofdaannemers, John Laing en GTM Entrepose, is de gunning geheel volgens de Europese regels gegaan. Anderen stellen, dat er sprake is van oneerlijke concurrentie op basis van subsidies. Ondertussen wordt de staalfabriek van Atkinson te Harrogate, Yorkshire in Engeland ontmanteld. Het kamerlid T. Taylor wil een onderzoek naar de gang van zaken bij het Italiaanse bedrijf.

Reageer op dit artikel