nieuws

Zeeuw ‘bouwt’ zonder papieren dure villa

bouwbreed

De heer J.C. Put uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede maakt zich schuldig aan onrechtmatige bedrijfsuitoefening door zonder de vereiste vestigingsvergunning een aannemerij te runnen en in hoofdaanneming een kapitale villa te bouwen. Put moet daarom dan ook met onmiddellijke ingang met zijn bedrijf stoppen.

Dit eiste mr. W.M.J.M. Heijltjes, advocaat van de Stichting Bevordering Aannemersbelangen Zuid-Nederland (SBAB), gisteren in een kort geding voor mr. H.A. Witsier, president van de Arrondisementsrechtbank in Middelburg.

Heijltjes baseerde zich op de bevindingen van de SBAB.

Hieruit was gebleken dat Put aan de Zeerust in Schuddebeurs, gemeente Brouwershaven, een villa bouwt voor de lieve som van f. 610000.

In zijn verweer stelde Put aanvankelijk dat hij een klussenbedrijf heeft en geen bouwbedrijf “in wat voor vorm dan ook” . “Bouwkundige werkzaamheden” , zo vervolgde Put, “voer ik eveneens niet uit.

Mijn klant voert de bouw in eigen beheer uit, en huurt mij in om hem te helpen. Hij bepaalt wat, waar en hoe iets moet gebeuren. Kortom, ik bied hem mijn diensten aan tegen uurloon.”

Vraagtekens

Heijltjes zette grote vraagtekens bij dit verweer. Immers, zo hield hij de rechtbankpresident voor, “de opdrachtgever voor deze villa betreft hier een wat oudere dame. Moet ik geloven dat zij zelf de villa in elkaar metselt?”

Volgens mr. Heijltjes was het allemaal zo klaar als een klontje. Immers, uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat Put ingeschreven als Aannemersbedrijf J.C. Put.

“Als bedrijfsomschrijving heeft hij opgegeven aannemersbedrijf voor burgelijke- en utiliteitsbouw.”

Eis

De SBAB-advocaat benadrukte dat hij hiervoor over een vestigingsvergunning moet beschikken. “En dat heeft Put niet.” In de ogen van Heijltjes dus onrechtmatige bedrijfsuitoefening wat in strijd is met de vestigingswet. Hij eiste dan ook van rechtbankpresident Witsier een onmiddellijke verbod op de bedrijfsvoering met een dwangsom van f. 5000 per dag op overtreding van dit verbod. Volgens Put lag het echter helemaal anders. Hij benadrukte voor de rechtbankpresident in het geheel geen werkzaamheden van bouwkundige aard te doen. “Ik doe slechts hand en spandiensten. De ruwbouw voor de villa wordt door het bouwbedrijf Van Veldhoven uitgevoerd. Installatiewerken worden weer door een ander bedrijf uitgevoerd.”

Verwondering

Zowel mr. Heijltjes als ook mr. Witsier hoorde dit met enige verwondering aan. Te meer daar Put dit in een reactie op de eerste aanschrijving van de SBAB-advocaat niet heeft laten weten. Als reden gaf Put hiervoor aan enigszins overrompeld te zijn geweest door de toon van de brief van de advocaat. “Ik kan mij moeilijk op papier uiten” , aldus Put.

Reden voor mr. Witsier om het kort geding aan te houden. Put heeft tot 11 juni de tijd gekregen om met een verklaring van Van Veldhoven aan te tonen dat zijn verhaal waar is. Klopt dit inderdaad dan wordt het kort geding alsnog ingetrokken.

Reageer op dit artikel