nieuws

Vrijliggende fietspaden langs N806

bouwbreed

De provinciale weg N806, Bunschoten – Nijkerk tussen de Oostelijke Randweg en de Zevenhuizerstraat wordt gereconstrueerd. Het plan voorziet in een nieuwe rijbaan aan de noordzijde van de huidige rijbaan. Ten noorden van de nieuwe rijbaan is een fietspad gepland, dat in een richting wordt bereden. De oude rijbaan zal als fietspad in tegenovergestelde richting worden ingericht. Met de reconstructie is ruim f. 3500000 gemoeid.

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben met de reconstructie ingestemd. GS achten een scheiding van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer noodzakelijk. Door de weg aan weerszijde van een fietspad te voorzien hoeven fietsers de N806 niet meer over te steken.

Reageer op dit artikel