nieuws

Voor verankering daken gelden randvoorwaarden

bouwbreed

In verband met het Bouwbesluit is in de NPR 6708, ‘rekenvoorbeelden voor het berekenen van dakpanverankering’, een aantal belangrijke randvoorwaarden opgenomen. Van de NPR moet de officiele versie van het NNI (Nederlands Normalisatie-instituut) nog verschijnen.

Het onderdak, de constructie, moet een bepaalde stijfheid bezitten. De doorbuiging mag niet meer bedragen dan 0,004 maal de overspanning met een maximum van 10 mm. De constructeur of de leverancier van de onderconstructie moet ke aantonen, dat hij binnen deze marges blijft. Bij een grotere doorbuiging dan 10 mm moeten de dakpannen worden verankerd. De referentiehoogte van het dak mag ten hoogste 20 meter zijn. De stuwdruk van hogere daken dient te worden berekend aan de hand van NEN 6707. Verder mag de spouwmuur niet meer in open verbinding staan met de dakspouw.

Geen contact

Een van de beide spouwen dient ‘luchtdicht’ te worden afgesloten. Hierbij wordt geen hermetische afsluiting bedoeld. Het vullen van de spouw met minerale wol is al voldoende. Indien folie wordt toegepast mag deze niet in contact komen met de onderkant van de dakpan. Als er namelijk zuiging boven het dakvlak optreedt door de wind, dan gaat de folie opbollen en drukt vervolgens de pannen van het dak. De folie, die toegevoegde waarde aan het dak moet geven als dampremmer wordt dan een vijand van het dak. Als minerale wol tussen dakpannen en dakbeschot wordt toegepast, bijvoorbeeld als geluidisolatie over een woningscheidende wand heen, dan moet over die strook rekening worden gehouden met een grote kracht op de de pannen. De rekenwaarde voor deze extra weerstand is daarbij minstens 400 N/m2. Alle vorstpannen dienen mechanisch te worden bevestigd. Dit betekent, dat in alle gevallen vorstbeugels met een treksterkte van 800 N/meter moeten worden toegepast. De ruiter moet zoals eerder in Cobouw vermeld ook mechanisch worden vevestigd. Het toepassen van een ruiterbeugel met een treksterkte van 1000N/meter is al voldoende.

Vervolgens worden er in de NPR specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit en sterkte van de dakpanhaken.

Reageer op dit artikel