nieuws

Voldoende toezicht en begeleiding noodzaak Vakantiewerker gewond na val door dak

bouwbreed

In Landheem is gisteren de 16-jarige vakantiewerker J. van D. door het dak gevallen van een in aanbouw zijnde loods. Dit werk wordt uitgevoerd door Striktbouw BV.

De jongen viel van 9 meter hoogte, maar had het geluk dat hij terechtkwam op een opslag van isolatieplaten. Hij brak een arm op twee plaatsen en liep een lichte hersenschudding op. De onfortuinlijke vakantiewerker is opgenomen in het Polderziekenhuis.

De vader van de vakantiewerker, ook J. van D. geheten, is geschrokken en kwaad. “Die jongen had niets te zoeken op het dak. Mijn collega Koos had hem opdracht gegeven beneden de haakbouten en de bijbehorende schroeven en ringen te sorteren. Niemand had hem gezegd dat hij met een kistje spullen het dak op moest komen.” De jongen was zich kennelijk van geen gevaar bewust. “Hij kwam op me aflopen, niet over de loopplanken die wij bij het werk op het dak moeten gebruiken, maar zo over de golfplaten heen. Zelfs zonder op de gordingen te letten. Nou ja, die jongen weegt 70 kilo. En daar ging hij, dwars door het midden van de golfplaat waarop hij stapte’, vervolgt de vader. Die vertelt verder nog nooit zo snel een ladder te zijn afgedaald: “In de loods zag ik hem gelijk liggen, op de glaswolplaten. Jantje heeft wel geluk gehad. Voor hetzelfde geld was hij doodgevallen. Nou, ik hoop maar dat het goed komt met die arm. Hij is een geestdriftig volleyballer. In het ziekenhuis zeggen ze dat het er niet al te slecht uitziet. Hij ligt er daar luxueus bij; gelukkig was hier het vakantiewerk volgens het boekje geregeld: verzekering, ziektewet, hij krijgt nog geld ook, daar in z’n bed in de Polde.”

Goed verzekerd

“Dat doen we altijd’, zegt uitvoerder A. S. “Je kunt met die knapen geen risicos nemen, de papieren moeten gewoon in or de zijn. We juichen het immers ook toe dat geinteresseerde vakantiehelpers zich melden. Die zoon van Johan is een prima jongen. Daar kan de bouw in de toekomst veel aan hebben, zeker nu hij z’n lesje heeft geleerd.”

Overigens zitten er volgens hem natuurlijk wel wat haken en ogen aan het in dienst nemen van een vakantiewerker. “Juridisch gezien draagt de werkgever de verantwoordelijkheid. Hij heeft ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht is en begeleiding door vakbekwaam personeel. Ik had daar K.P. voor aangewezen. Die werkt wel meer met vakantiewerkers. Maar Koos vertelde dat hij even naar het toilet was gegaan en daar heeft toen de zoon van Johan gebruik van gemaakt. Even haakbouten, moeren en ringen naar z’n vader brengen… Tjonge wat stond de oude Johan te beven. En wat een mazzel dat het nog redelijk is afgelopen” , stelt de uitvoerder vast.

Toezicht moeilijk

Uitvoerder A.S. had onmiddellijk na het ongeluk een veiligheidsdeskundige van Aboma laten komen. Deze constateerde dat voor het werk op het dak alle veiligheidsmaatregelen waren getroffen: “Zon golfplatendak heeft geen eigen draagkracht. Daarom worden er loopplanken op gelegd. Ze moeten minstens 60 cm breed zijn, voorzien van looplatten en geborgd tegen wegglijden en schuiven. De planken sloten, in ieder geval toen ik de zaak nakeek, keurig aan op de ladder naar boven, maar daarvan heeft Johan zich niets aangetrokken. Eenmaal boven liep hij om twee collega’s van z’n vader heen, die op de loopplanken aan het werk waren. Hij kwam daarbij buiten de planken, zakte door een plaat en begon aan de weg naar de stapel glaswolplaten.”

De veiligheidsspecialist concludeert dat “het altijd lastig is, zulke vakantiewerkers in de bouw. Je wordt eraan gehouden, zo’n jongen steeds onder controle te hebben. Je moet je aan de regels houden van het Arbeidsbesluit Jeugdigen 1973. Daarin staat dat zulke jongeren geen zwaar werk mogen verrichten, niet met elektrische installaties en machines mogen omgaan en nog een heleboel verstandige regels meer. Waarbij een van de verstandigste is dat er steeds toezicht en begeleiding moet zijn door vakbekwaam personeel.”

Formeel zijn er volgens hem dus problemen voor Striktbouw BV en voor de uitvoerder. “En toch, wanneer er bij een bedrijf zorgvuldig met vakantiewerkers wordt omgegaan, dan is het wel bij Striktbouw. En geloof maar dat die uitvoerder loopt te balen. Maar tja, als zon toezichthouder naar het toilet is en die jongen z’n vader net boven aan het werk is en die jongen bravour heeft en ook nog zorgeloos is…”

Vakantiewerk

Ook deze zomer komen ze weer op de bouw af, de vakantiewerkers. Dikwijls met een broer of vader die al op het po werkt. Soms in de opleiding voor de bouw maar meestal volgen ze heel andere opleidingen. “Ik noem nog eens dat Arbeidsbesluit jeugdigen. Laat elke ondernemer die vakantiewerkers een kans wil geven, dat eens goed doornemen en zich er vooral ook goed aan houden. Het gaat er ook om interesse voor het vak te kweken. Het is niet gemakkelijk om goede vaklui te krijgen. De belangstelling voor de bouw is gebaat bij een plezierig en veilig arbeidsklimaat. Dat Arbeidsbesluit biedt er een goede grondslag voor.”

Wat betreft het ongeval dat Johan overkwam zegt hij: “Ja, natuurlijk wordt alles na het onderzoek op schrift gezet. Niet alleen de evaluatie van het ongeval, maar ook de geldende voorschriften en de maatregelen die ke worden getroffen om herhaling te voorkomen.”

Adviezen over veiligheid en materieelkeuringen Aboma, Postbus 141, 6710 BC Ede telefoon 08380 – 31481 telefax 08380 – 32013

Reageer op dit artikel