nieuws

Voetbalstadion valt misschien duurder uit

bouwbreed Premium

Het nieuwe voetbalstadion van Heerenveen valt f. 1,4 miljoen duurder uit wanneer het bouwbedrijf Van Wijnen Noord BV geen nieuw zwembad bij Thialf mag bouwen. Dat is de afspraak tussen de gemeente Heerenveen en de Gorredijkse onderneming.

Volgens een in juni 1992 ondertekende intentieverklaring is Van Wijnen Noord bereid om deze forse korting op het voetbalstadion te geven. Dat is echter alleen het geval als het bedrijf ook in aanmerking komt voor de bouw van het zwembad of voor huizenbouw op de locatie waar nu nog het oude bad De Telle staat.

Het bedrag van f. 1,4 miljoen komt bovenop de al gereserveerde f. 10,2 miljoen, die voor de bouw van het Abe Lenstrastadion is gereserveerd. De gemeente Heerenveen zal dan f. 8 miljoen (in plaats van f. 6,6 miljoen) moeten bijdragen.

Voor die extra f. 1,4 miljoen moet de gemeente nog een dekking vinden.

“We zijn de plannen voor het zwembad nu met Pogroep Thialf en Van Wijnen Noord BV aan het bepraten. Zo moeten bijvoorbeeld de exacte kosten nog berekend worden. Thialf gaat het bad exploiteren, terwijl wij aan de

wkosten zullen bijdragen. Of dat nieuwe zwembad er daadwerkelijk komt, wordt pas in september bekend” , aldus gemeentevoorlichter H. ter Meulen.

Reageer op dit artikel