nieuws

Verstedelijkingsbeleid in Brabant moeilijke zaak

bouwbreed

Het verstedelijkingsbeleid in Noord-Brabant hangt aan een zijden draad. De vijf grote steden, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda en Helmond dreigen daardoor tussen wal en schip te vallen.

Dat vindt burgemeester R. Welschen van Eindhoven. Hij hekelde op een bijeenkomst in zijn stad “de politieke onwil om in Noord-Brabant op grote schaal gemeenten opnieuw in te delen” . Dat is naar zijn mening nodig om de grote steden voldoende ruimte te geven voor woningbouw en een verbreding van het sociale draagvlak. Voorstellen om een aantal buurgemeenten samen te voegen met de vijf grote centrumgemeenten, hebben tot nu toe steeds schipbreuk geleden.

“Politiek zijn die plannen kennelijk niet haalbaar. Het dogma is nu dat de grote steden van hun buurgemeenten alleen stukjes onbebouwde wei krijgen. Daar ke ze wat betreft de woningbouw hooguit een paar jaar mee vooruit. Dan doen zich opnieuw dezelfde problemen voor” , aldus Wel schen.

Hij vindt dat de grote Brabantse steden voldoende ruimte moeten krijgen om tenminste 25 jaar op eigen grondgebied te ke bouwen. Nu grootschalige gemeentelijke herindeling van de baan lijkt te zijn, zouden de bestaande knelpunten ke worden opgelost door de vorming van sterke regionale besturen. “Maar ook dat komt niet van de grond. Er wordt al jarenlang zonder resultaat over gepraat.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels