nieuws

Tweede generatie ‘gebruikers’ op zoek naar werkelijk geintegreerde software

bouwbreed

“Veel systeemhuizen zijn (nog steeds) arrogant. Al voordat je bent uitgesproken, wordt gezegd dat alles wat je wenst gemaakt kan worden. De vraag is echter of de oplossing die op deze manier wordt gerealiseerd, wel zo functioneel is en hoeveel tijd het zal vergen om het verlangde uberhaupt voor elkaar te krijgen.”

Dat zegt de heer A.H.A. Voets, technisch commercieel manager bij Grootel’s Bouwmaatschappij BV, een middelgroot bouwbedrijf dat al vijftig jaar is gespecialiseerd in de nieuwbouw en renovatie van woningen. Zoals zo veel van haar collegas zette deze bouwer in de zeventiger jaren haar eerste stappen op weg naar een geautomatiseerde verwerking van administratieve en technische administratieve aangelegenheden. De financiele administratie kreeg haar computer en ook de calculatoren werden voorzien van toetsenboord en beeldscherm. Het pakket waar deze laatstgenoemde discipline mee werkte was het begrotingspakket van Eniac, een niet specifiek bouwkundig begrotingsprogramma dat ondanks dat prima in de behoefte voorzag.

‘Stom ding’

“We hebben de computer in het begin gebruikt als een vervanging van de traditionele hulpmiddelen” , schetst Voets.

“Dat wil zeggen dat onze werkwijze niet of nauwelijks werd veranderd. Allengs groeide echter het besef en ook de behoefte om meer met de computer te doen. Het apparaat blijft natuurlijk een stom ding, maar met de juiste programmatuur zou de automatisering bijdragen tot een grotere efficiency en kostenbesparing binnen het bedrijf.”

Waar het Voets om ging was dat Grootel de beschikking zou krijgen over een calculatieprogramma dat gedurende het gehele traject vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de uitvoering op de bouwplaats de nodige ondersteuning zou bieden.

“We zochten een totaal geintegreerd pakket waaruit bovendien gegevens konden worden onttrokken die door de poleider die de planning opstelt en door inkoper die zijn bestellingen moet doen, worden gebruikt” , verduidelijkt hij. Hoewel de systeemhuizen al sinds jaar en dag hun waar aanprijzen als zijnde geintegreerd, bleek men toch niet in grote getalen aan de wensen van Grootel te ke voldoen.

“Het grote manco van veel automatiseerders is dat men is gefixeerd op de techniek van hun produkten. Als je specifieke wensen hebt, wordt direct gezegd dat deze ke worden gerealiseerd en men gaat aan het sleutelen. Uiteindelijk krijg je als klant wel een oplossing gepresenteerd, echter de manier waarop je als gebruiker moet werken met die oplossing is in veel gevallen alles behalve functioneel. Kortom:veel systeemhuizen hebben louter aandacht voor de output die hun programmas leveren en staan te weinig open voor de organisatie en dagelijkse praktijk van de gebruiker.”

Het systeemhuis dat uiteindelijk door Grootel werd uitverkoren om hun automatiseringsprobleem op te lossen, was KPD Automatisering BV.

“We hadden al hun planningspakket in huis en waren dus bekend met niet alleen de kwaliteit van hun produkt alsook de manier waarop zij met hun gebruikers omgaan. Beide zijn zeer functioneel” , vertelt Voets. “Bovendien was ons bekend dat ze bezig waren met de ontwikkeling van een nieuw calculatiepakket BouwCalc Plus, een programma dat is gebaseerd op de elementenbegroting echter alle vrijheid biedt om de elementen zo te definieren als je zelf wenst. Anders gezegd:je kan de elementen op meerdere niveaus van grof tot fijn opbouwen en je kan, omdat plaats is voor meerdere sorteercodes, directe koppelingen leggen tussen de planning, de inkoop en zo voorts. Een en ander betekent allereerst dat we, zoals we wensten, in de eerste fase snel een begroting ke opstellen die in de loop der tijd tot op het laagste niveau -de spreekwoordelijke spijkers- kan worden uitgewerkt. Daarnaast heeft de werkvoorbereider de mogelijkheid om de kosten die bij een bepaalde planningsactiviteit horen te voorzien van een codering en in te lezen in zijn planningsprogramma. Zo worden al direct de kosten in de tijd uitgezet en dat levert het management heel kostbare informatie op.

Een ander functioneel voordeel van BouwCalc Plus heeft te maken met het feit dat de ontwikkelaars rekening hebben gehouden met de wensen die binnen elk bedrijf leven ten aanzien van de lay-out van rapportages zijn eigen ideeen op na houdt. Zo kan de gebruiker zelf parameters instellen.”

Verdienen

Bouwmaatschappij Grootel BV is een duidelijke representant van de markt waarvan de sys teemhuizen de komende jaren veel verwachten, namelijk:de vervangingsmarkt. Volgens de berekeningen zijn die bouwers die destijds mee zijn gegaan in de trend om de computer binnen hun bedrijf te halen, zo langzamerhand toe aan een tweede generatie software.

Konden de systeemhuizen echter in de beginjaren van de bouwautomatisering vrij gemakkelijk hun geld verdienen, daar zal in de vervangingsmarkt veel minder sprake van zijn. De gebruiker is duidelijk kritischer geworden en heeft een veel beter beeld van de mogelijkheden die de computer hem kan en moet bieden.

Voets: “Een gevleugelde kreet in de bouw was vroeger dat we het ‘buiten op de bouwplaats’

moesten verdienen. Dat geldt echter al lang niet meer. Willen we gezond ke blijven dan zal veel meer aandacht moeten worden geschonken aan een grondige voorbereiding van het werk. De automatisering kan daarbij ondersteunend werken, mits de programmas inderdaad functioneel zijn, dat wil zeggen:informatie verschaffen aan diegenen die er mee moeten werken op een wijze die bij deze disciplines past. Was het voorheen prachtig wanneer een koppeling was gelegd tussen het calculatieprogramma en bestekkenprogramma, in de toekomst zal het veel meer draaien om koppelingen met de planning, de inkoop en financiele administratie omdat hiermee een directe bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de efficiency. Een en ander betekent echter wel dat van zowel de automatiseerder als de gebruiker meer inspanningen moeten worden verwacht. We praten immers over een vorm van automatisering die dieper ingrijpt in de organisatie.”

Reageer op dit artikel