nieuws

‘Totaaloplosser’ krijgt geen voet tussen deur van PTT

bouwbreed

PTT Vastgoed blijkt weinig op te hebben met aannemers die zeggen ‘totaaloplosser’ te zijn. Het vandaag door minister president Lubbers geopende expeditieknooppunt in Rotterdam werd door een groot aantal ondernemingen gerealiseerd. Dit druist in tegen de ontwikkeling dat omvangrijke utiliteitswerken door een aannemer worden gebouwd, die naast het bouwkundige traject ook voor bijvoorbeeld de installaties zorg draagt.

“Het is veel duurder om de bouw bij een zogenaamde totaaloplosser onder te brengen” , verklaarde ir. J.P.I.

Maas, directeur van het architenbureau Kraaijvanger/Urbis, aan de vooravond van de officiele opening. Het Rotterdamse bureau heeft het nieuwe expeditieknooppunt (EKP) ontworpen en verzorgde tevens de bouw- en bouwkostenbegeleiding.

“Voor het bouwkundige werk is een offerte gevraagd aan vijf aannemers. Hetzelfde is gebeurd voor de elektrische- en werktuigbouwkundige installaties. Op deze manier besparen we op de kosten van de totale bouw.” De Hollandsche Beton Maatschappij, onderdeel van de Hollandsche Beton Groep (HBG), realiseerde voor f. 60 miljoen het ontwerp. Uit kostenoverwegingen werd dus de elektriciteitswerken niet bij Hollandsche Maatschappij Installatietechniek, werkmaatschappij van HBG, ondergebracht. Dit onderdeel van het EKP werd gedaan door de Homij Technische Installaties Utrecht. Dit bedrijf maakt weer onderdeel uit van Koninklijke Volker Stevin (KVS) en leverde de installaties voor f. 10 miljoen.

Beide bouwconcerns, maar ook minder grote aannemers, hebben het begrip totaaloplosser hoog in het vaandel.

Zowel HBG als KVS willen de komende jaren hun installatieactiviteiten versterken en hebben daar miljoenen voor uitgetrokken. Onlangs kocht KVS een behoorlijk pakket eigen aandelen in om een mogelijke overname van een installatiebedrijf mogelijk te maken.

Erfpacht

Het nieuwe EKP kostte PTT Vastgoed uiteindelijk f. 200 miljoen. Want naast de eerder genoemde bedragen was men f. 12,5 miljoen kwijt aan de werktuigkundige voorzieningen. De rest van bedrag werd besteed een apparatuur voor de postverwerking en erfpacht. Het beleid van PTT Vastgoed om de grond te kopen kon niet worden gecontinueerd. De gemeente Rotterdam kent alleen grond die wordt uitgegeven in erfpacht.

Men heeft getracht om de grond te kopen, maar is daar uiteindelijk niet in geslaagd.

Voor directie van PTT Post en Vastgoed was dit zelfs aanleiding om zich buiten Rotterdam, in Capelle a/d IJssel, te gaan orienteren. De extra kosten voor het aanpassen van de spoorvoorzieningen noopte de PTT echter om toch voor de locatie aan de rand van Rotterdam te kiezen. “Het voordeel van deze locatie is dat het terrein aan de uitloper ligt van een rangeerterrein” , verklaart architect Maas. “Met enige aanpassingen aan het spoor kon zonder al te veel kosten dit gebouw worden gerealiseerd.”

Kraaijvanger

Als gevolg van het vertrek van het EKP uit het centrum van Rotterdam komt het grootste deel van het stationspostkantoor aan het Delfseplein leeg te staan. Van de veertien niveaus worden er nu nog maar twee gebruikt en de rest staat leeg.

Het gebouw met zijn karakteristieke westgevel werd ontworpen (1959) door Herman Kraaijvanger van het gelijknamige bureau. Inmiddels heeft de tand des tijds het gebouw aardig aangevreten. Op dit moment wordt door het vastgoedbedrijf van de PTT een studie gedaan naar een mogelijk bestemming. Maas: “In het verleden is al gekeken of het kon worden omgebouwd tot kantoor of congrescentrum.

Het is nog te vroeg om te stellen dat het moet worden gesloopt. Voor de overgebleven gebruikers zal dan vervangende ruimte moeten worden gezocht.” Volgens betrokkenen houdt PTT Vastgoed het gebouw in portefeuille tot de kantorenmarkt is hersteld. De kosten hiervan bedragen nog geen f. 1 miljoen per jaar (onroerend goed belasting). Deze uitgaven wegen ruimschoots op tegen de gigantische winst bij verkoop.

De locatie heeft volgens de Vinex een A-statuus en is voor projectontwikkelaars het neusje van de zalm. Overigens staat een ander pand van Kraaijvanger, aan de Blaak, wel op de nominatie om gesloopt te worden. Het verouderde gebouw moet plaats gaan maken voor nieuwbouw.

Reageer op dit artikel