nieuws

Stichting Seci presenteert zijn Dakmerk-vakwerk

bouwbreed

De Seci (Stichting Erkenningsregeling Certificatie Instellingen) heeft met enige trots zijn ‘Dakmerk voor erkend vakwerk’ gepresenteerd.

Dat moet de opdrachtgever de zekerheid geven, dat zijn dak kwalitatief wordt uitgevoerd.

Het merk werd gepresenteerd in Mecure hotel te Nieuwegein.

Dakdekkers die dit merk voeren geven daarmee te kennen, dat zij het platte en flauwhellende dak uitvoeren volgens de Seci bepalingen waar zij lid van zijn. Deze bepalingen sluiten geheel aan op de eisen van het Bouwbesluit. Van Seci ke in principe alle dakdekkers van ‘zachte dakbedekkingen lid worden. Onder zachte dakbedekking wordt verstaan bitumineuze- en kunststof dakbedekking, maar ook strijk- en gespoten dakbe dekkingen. Schubvormige dakdekkers zijn ervan uitgesloten. Met het dakmerk wil Seci veel onzekerheden voor de opdrachtgever, door het nogal fluctuerend aanbod van dakdekkers op de markt, weghalen. Seci is op 16 december 1992 opgericht met als vestigingsplaats Nieuwegein en J.H.C. Paasschens als voorzitter. Om Seci-lid te worden, gelden stevige eisen. Zo dient de dakdekker te voldoen aan eisen van vakbekwaamheid, volgens het Vebidak-diploma.

Verder dient hij een positief betalingsgedrag te ke aantonen en hij moet deelnemen aan het ‘Waarborgfonds’

dat eisen stelt aan de continuiteit van het bedrijf. De verplichtingen zijn, dat de werken uitgevoerd worden volgens de BRL 9102 geent op het Bouwbesluit en dat controle op zijn werk wordt uitgeoefend. Er zijn inmiddels zestig bedrijven aangesloten, die 60% van de dakdekkersmarkt bedienen.

Reageer op dit artikel