nieuws

Staalbranche krijgt facilitair instituut

bouwbreed

De staalbouwbranche krijgt er een nieuw facilitair instituut bij: de Stichting Nederlandse Staalbouw. Het instituut gaat voor de staalbouwsector het speurwerk coordineren, kwaliteitsborging en normalisatie verzorgen, relaties met overheid en (beton)bouw onderhouden en zorgdragen voor kennisoverdracht.

De nieuwe stichting, waarvan het bureau binnenkort in Apeldoorn zal worden gevestigd, is een initiatief van de Federatie van Belangenverenigingen in de Staalbouw FBS in nauw overleg met de Branchegroep Staalbouw BGS.

De staalbouwbranche telt in Nederland zon 1200 bedrijven met 25000 werknemers. Die houden zich bezig met constructie-activiteiten voor de bouw en de off shore industrie, met infrastructurele werken, zoals bruggen, stuwen en mat ten, en met leveranties aan de industrie.

Geconstateerd is dat er voor het nieuwe instituut, dat de werknaam Nederlandse Staalbouw zal gaan dragen, een groot draagvlak bij de staalconstructiebedrijven aanwezig is.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door FBS-bestuursleden en een viertal personen van buiten de branche. Tot directeur is benoemd ing. A.T.

van Lopik, die tot voor kort voorzitter was van de Branchegroep Staalbouw binnen de FME. Deze branchegroep zal binnenkort haar taak beeindigen.

Totdat de huisvesting in Apeldoorn gereed zal zijn, kan de nieuwe stichting worden bereikt op het correspondentieadres Quint & PZArtners, postbus 503, 7300 AM Apeldoorn.

Reageer op dit artikel