nieuws

Schiphol duldt geen getreuzel rond expansie

bouwbreed Premium

De directie van NV Luchthaven Schiphol vindt vertragingen rond planologische besluitvorming over de uitbreiding absoluut ongewenst.

Het effect hiervan zal zijn dat de nationale luchthaven hekkesluiter wordt. Op dit moment bezet ze de vijfde plaats voor passagiersverkeer.

Deze waarschuwing werd gisteren gedaan door de directie van Luchthaven Schiphol bij de toelichting van het jaarverslag 1992. Eind oktober, begin november moet het kabinetsbesluit (PKB1) worden genomen over bij elkaar 111 maatregelen “die de luchtvaart moeten doen promoveren naar de eredivisie van Europese luchthavens” .

Overigens zullen omwonende aanzienlijk meer geluidsoverlast ondervinden dan aanvankelijk werd aangenomen. Uit berekeningen blijkt namelijk dat de gestelde voorwaarde dat 10000 woningen ‘gehinderd’ mogen worden, wordt overschreden. Het maximum van tienduizend gehinderde woningen is een eis uit het Plan van Aanpak voor Schiphol en omgeving.

Volgens president-directeur H.

Smits van Schiphol wordt bekeken of een ander baangebruik leidt tot minder geluidshinder. Als het dan niet lukt om ernstige geluidshinder te beperken tot 10000 woningen, zou Schiphol op dit punt eventueel enige tijd uitstel moeten krijgen, meent Smits.

Hij ziet de uitkomsten vooralsnog niet als een bedreiging voor de groeiplannen van de luchthaven.

Investeringen

Schiphol is al enige jaren minder in staat investeringen te bekostigen met zijn eigen opbrengsten. De kasstroom steeg weliswaar met f. 52 miljoen tot f. 247 miljoen, maar er werd in 1992 voor f. 422 miljoen geinvesteerd. Van dit bedrag was f. 340 miljoen bestemd voor poen uit het Masterplan.

Voor dit jaar bedraagt het investeringsniveau f. 480 miljoen. De kosten van de totale uitbreiding van Schiphol bedragen daardoor aan het eind van dit jaar circa f. 1,6 miljard.

Het totale vermogen van de luchthaven bedraagt nu ruim f. 2,5 miljard, waarvan 59 procent is gefinancierd met eigen vermogen. Dat aandeel zal de komende jaren naar verwachting nog enigszins teruglopen.

De komende tien jaar investeert de luchthaven een bedrag van nog eens f. 2,8 miljard.

In 1992 maakten ruim 19 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven Schiphol, een toename van ruim 2,6 miljoen of 15,7 procent.

Dat is het grootste groeicijfer dat Schiphol ooit noteerde in een jaar. Het vrachtvervoer door de lucht nam in 1992 met 10,3 procent toe tot 695000 ton.

Daardoor nam het nettobedrijfsresultaat van de luchthaven in 1992 met f. 32 miljoen toe tot f. 90,3 miljoen bij een omzet van f. 759,4 miljoen.

Reageer op dit artikel