nieuws

Samenwerking Sittard-Geleen bij woningbouw

bouwbreed

Sittard en Geleen gaan in de naaste toekomst samenwerken op het gebied van de woningbouw, bij de vestiging van bedrijven en recreatie. Dat blijkt uit het rapport dat door het Streekgewest Westelijke Mijnstreek is samengesteld over de toekomstige ontwikkelingen in beide steden. Dit rapport hanteert als leidraad de eis van het rijk dat wonen en werken in de komende jaren geconcentreerd moeten zijn in een straal van drie kilometer rond de stedelijke centra. In het plan is de bouw van circa 2000 woningen opgenomen. Deze worden ge bouwd in het plan Dassenkuil (300), in het Middengebied (500), in beide centra (700), de omgeving Lutterade (100) en rond het Sittardse kerkdorp Limbricht (350).

‘Boulevard’

De rijksweg die beide gemeenten verbindt krijgt de functie van ‘boulevard’ met appartementenbouw en kantoren. Parallel aan de spoorlijn GeleenMaastricht is een spoorboulevard gepland. Hier is een lintbebouwing voor bedrijven voorzien. Door de woningbouw wordt het Middenbos, tussen beide steden, beperkt tot tweehonderd meter. Het krijgt aansluiting op het Limbrichterbos.

De recreatie wordt geconcentreerd in het landelijke gebied aan de rand van de Sittardse kerkdorpen Einighausen en Limbricht.

Fietspaden

Hier worden wandel- en fietspaden aangelegd en is de komst van kinderboerderijen voorzien. Het totale plan vergt een investering van f. 150 tot f. 200 miljoen. Beide gemeenten verwachten een forse subsidie van het Rijk.

Reageer op dit artikel