nieuws

ROM-poen doen het goed

bouwbreed

In de Ruimtelijke Ordening en Milieu-poen (ROM) Schiphol en omgeving, Gelderse Vallei, Rijnmond en de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen is de voorsgetelde integratie tussen de ruimtelijke ordening en het milieubeleid bereikt. Dit wordt geconcludeerd in het onderzoeksrapport ‘Innovatie in het gebiedsgericht beleid; analyse en beoordeling van het ROM-gebiedenbeleid’. Deze studie is in opdracht van het ministerie van VROM door de Vakgroep Milieukunde van de universiteit van Utrecht uitgevoerd.

Volgens de onderzoekers worden de ruimtelijke en milieuproblemen op regionale schaal meer erkend en hebben ze tevens een prominentere plaats op de politieke agenda gekregen. Verder wordt de ‘op maat gesneden werkwijze in de diverse poen als ‘vernieuwend’ beschouwd.

Reageer op dit artikel