nieuws

Rijk wil extra bijdragen aan de Gelderse Poort

bouwbreed

De rijksoverheid wil financieel extra bijdragen aan het tot stand komen van het natuurontwikkelingsgebied de Gelderse Poort, dat zich uitstrekt van Arnhem/Nijmegen tot Kleef/Emmerik in Duitsland.

Dat heeft staatssecretaris Gabor van Landbouw, natuurbeheer en visserij in Millingen a/d Rijn gezegd bij de installatie van een grensoverschrijdende stuurgroep voor de Gelderse Poort.

Volgens Gabor zal de Gelderse Poort een ‘top-prioriteit’ worden in het nieuwe Structuurschema Ruimtelijke Ordening, dat dit najaar wordt verwacht.

Daaruit mag men, aldus Gabor, concluderen dat het rijk zoveel als mogelijk wensen en verlangens wil honoreren vanuit de nationale reserve voor natuurontwikkeling.

De Gelderse Poort moet minstens 3000 hectare groot worden. Tot nu toe is voor slechts ongeveer 1800 hectare financiele dekking gevonden. Gabor sloot ook niet uit dat de Gelderse Poort op de lange termijn nationaal park zal worden. In februari 1994 zullen naar verwachting definitieve beslissingen aan Nederlandse en Duitse kant genomen worden over omvang en inrichting van het unieke po. Daarna zal de realisering nog ongeveer tien jaar duren. De verwachting is dat de 1200 hectare grond die nog verworven moet worden, behalve door extra financiele bijdragen, wordt verkregen door ontgrondingen.

Reageer op dit artikel