nieuws

Reparatie wao ‘hot-item’ in jaarverslagen bouwers

bouwbreed Premium

De onlangs afgesloten cao voor bouwplaatspersoneel valt niet bij iedereen in goede aarde. De grote bouwers klagen in hun jaarverslagen steen en been over de ongewenste loonkostenstijging. Wilma beet het spits af, de Bam-Groep neemt het stokje in het jaarverslag 1992 over.

“Een negatief element is de loonkostenstijging, die -mede omdat diverse caos van oudere datum zijn of voor een periode van meerdere jaren zijn afgesloten- groter is dan de huidige ontwikkeling rechtvaardigt” , schrijft de directie van de Bam-Groep in het jaarverslag 1992.

Gering effect

“De korte loonpauze had alleen politieke betekenis en heeft weinig reeel effect gehad. Het in januari ontstane wao-compromis frustreert de nog lopende cao-onderhandelingen op een moment dat ma tiging van loonkostenstijging zo hoognodig is. Voor zover de consequenties van het waocompromis worden afgewenteld op het bedrijfsleven, heeft de jarenlange discussie over de wao veel onrust veroorzaakt, maar feitelijk geen resultaat gehad.”

Inmiddels hebben de grote bouwbedrijven de gevolgen van de wao-reparatie doorgerekend. Naast de 2,5 procent loonsverhoging kost de collectieve reparatie het bedrijfsleven nog eens 2,5 procent.

Wilma-topman Maas verklaarde vorige week dat een stijging van meer dan 5 procent onacceptabel is.

De komende maanden steken de grote bouwers de hoofden bij elkaar om over de effecten van de wao-reparatie te praten. “Want de klant draait uiteindelijk op voor de stijgende kosten” , meent een directeur personeelszaken.

Voorzichtig

Ondanks alle perikelen rond de wao heeft de BAM-Groep over 1992 naar behoren gepresteerd. Bij een netto-omzet van f. 1,312 milard (f. 1,170 miljard) werd een nettowinst gerealiseerd van f. 26 miljoen (f. 26,03 miljoen). De solvabiliteit bedroeg eind 1992 32 procent, hetgeen ten opzichte van 1991 een verhoging van 4 procent inhoudt.

De grootste sector met f. 706 miljoen (+10 procent) vormt de sector utiliteitsbouw. “Door het zogenaamde pijplijneffect heeft de bouwproduktie in de u-bouw zich in 1992 toch nog positief ontwikkeld. Gezien de algemene verwachtingen en de stand van de orderportefeuille verwachten wij niet het hoge omzetniveau van de sector utiliteisbouw in 1993 te ke handhaven.”

De sector woningbouw (f. 279 miljoen) droeg zeer bescheiden bij aan het resulaat van het beursfonds. Voor 1993 voorziet men een daling van het produktieniveau. De BamGroep verwacht dezelfde omzet uit de woningbouw als in 1992.

Bam Vastgoed Ontwikkeling kampte met een terugval van de omzet van f. 125 tot f. 101 miljoen. Als gevolg van de slechte vastgoedmarkt stond het resultaat onder druk.

Over de resultaten van dit jaar laat Bam zich voorzichtig uit.

Op basis van de huidige orderportefeuille (f. 1,275 miljard ultimo 1992) verwacht de aannemer uit Bunnik een kleine daling van de omzet.

De winst komt als gevolg van de economische ontwikkelingen niet boven het niveau van 1992.

Reageer op dit artikel