nieuws

Provincies verdeeld in reacties op Betuwelijn

bouwbreed

In de provincies Zuid-Holland en Gelderland is verdeeld gereageerd op het kabinetsstandpunt over de Betuwespoorlijn. In Gelderland viel de afgelopen dagen forse kritiek te beluisteren, maar Zuid-Holland legt zich bij de beslissing van het kabinet neer.

Gelderland neemt de beslissing van het kabinet over de bovengrondse aanleg van de Betuwelijn en dus voorbij te gaan aan de ondergrondse optie hoog op.

Zo noemen de gezamenlijke actiegroepen verenigd in ‘De Kater’ het Kabinet ‘arrogant’.

“Het heeft absoluut niet geluisterd naar de stortvloed van bezwaren die het afgelopen jaar zijn ingebracht tegen bovengrondse aanleg van de lijn.

Alle rapporten zijn van tafel geveegd.”

De actiegroepen hebben voor juni een groot aantal acties aangekondigd. Daarnaast zullen ze de Tweede Kamer proberen te beinvloeden door brieven, faxen en ‘telefoonkannonades op prive-adressen’.

Ook gedeputeerde J. de Bondt van Gelderland verwijt minister Maij arrogantie. “Ze weigert alternatieven serieus te nemen.”

Hij waarschuwt de minister tevens het verzet tegen de Betuweroute niet te onderschatten.

“De mensen worden laaiend over zoveel ondeskundigheid als bij deze tracekeuze is tentoongespreid.”

Commissaris van de koningin van Gelderland J. Terlouw pleit voor uitstel

de beslissing over de Betuweroute met een jaar om de mogelijkheden van ondergrondse aanleg beter te ke bestuderen. Hij vindt het ‘van de gekke dat er nog steeds met technologieen uit 1850 wordt gewerkt. De derde dimensie moet volgens hem benut worden. Hij voorspelt tevens dat de provincies Gelderland en Zuid-Holland dwars gaan liggen en alle beroepsprocedures zullen benutten als de Tweede Kamer instemt met het Kabinetsbesluit.

Al deze kritiek is inmiddels in het verkeerde keelgat geschoten van de provincie Zuid-Holland die zich “meegetrokken voelt in de stroom van kritiek, afkomstig uit het Gelderse’.

Een woordvoerder zegt inderdaad niet gelukkig te zijn met de keuze voor het bovengrondse trace. “Maar wij zijn wel van mening dat de Betuwelijn er moet komen, al is het bovengronds. Gelderland pleegt nu obstructie en lijkt Zuid-Holland hierin mee te trekken. Ik weet niet of dat bewust gebeurt of dat dit het gevolg is van het feit dat we in eerste instantie gezamenlijk optrokken.”

Ook het gedeeltelijk door de provincies te financieren onderzoek naar de ‘V-polder’

Niet bekend

Reageer op dit artikel