nieuws

Premiedifferentiatie ZW zorgt voor beroepszaken

bouwbreed

Een aantal Bolegbo-bedrijven is in beroep gegaan tegen de door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid gehanteerde klasse-indeling voor de (wettelijk verplichte) differentiatie van de ziektewet-premie. De eerste beroepszaken hebben vorige week gediend.

Niet bekend

Het SFB koos voor de oplossing de bedrijven in drie verzuimrisico-klassen (verzuim minder dan 7,5%, minder dan 15% en meer dan 15%) in te delen. Met name het baseren van de premie op het verzuimcijfer van 1991, waarop de onderneming geen invloed meer had, vormden voor de bedrijven aanleiding om beroep aan te tekenen.

Desgevraagd zegt een woordvoerder van het SFB dat het achteraf innen de ‘meest logische oplossing’ is. Het feit dat men er moeite mee heeft dat al over 1991 het risicocijfer is berekend vindt het SFB onte recht. “In feite had men toen ook al moeite moeten doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren” , aldus de woordvoerder. Hij voegt er aan toe dat van de 19000 bedrijven waarop de bewuste klasse-indeling van toepassing is er ‘slechts honderd’ beroep hebben aangetekend.

Het feit dat de bedrijven beroep hebben aangetekend, valt overigens op te maken uit het jaarverslag 1992 van de vereniging Bolegbo dat gisteren tijdens de jaarvergadering in Utrecht werd gepresenteerd.

Laag pitje

De Bolegbo verwacht in dit jaarverslag voor de middellange termijn een redelijke omzet groei in de grond-, boor-, bronbemalings- en buizenlegsector.

De winstverwachting staat echter op een lager pitje. Dit voornamelijk als gevolg van de sterke verzakelijking van het aanbesteden bij de opdrachtgevende nutsbedrijven. De lidbedrijven van de Bolegbo zijn voor een groot deel afhankelijk van de opdrachtgevende nutsbedrijven. Deze opdrachtgevers zijn zich echter sterk aan het concentreren. Het gevolg hiervan is dat meer en meer wordt gewerkt op basis van eenheidsprijzen en jaarcontracten met minimale marges.

Hierdoor, maar ook door het in 1992 afgekondigde gedeeltelijke verbod op de mededingingsregeling, zijn de vooruitzichten op verbetering van de winsten op de langere termijn onzeker.

Voor het feit dat dat de nutsbedrijven zich marktgerichter opstellen zegt Bolegbo begrip te ke opbrengen. Er wordt echter bij de steeds meer in zwang geraakte hantering van eenheidsprijzen voorbijge gaan aan het feit dat de prijzen per regio, bijvoorbeeld als gevolg van de grondsamenstelling, ke verschillen.

Ondergrond

Een redelijke winstmarge, zo benadrukt de organisatie, is namelijk zeker in deze branche noodzakelijk voor het doen van investeringen. Met name in een sector als het buizenlegbedrijf waarin zich in een hoog tempo technische ontwikkelingen in methoden, machines en materialen voordoen. De vereniging zal zich de komende jaren dan ook inzetten voor meer concurrentie in kwaliteit in plaats van in prijs. Ook de overheid moet echter haar steentje bijdragen. Zo zegt de Bolegbo van de overheid een vooruitstrevende visie te mogen verwachten over het gebruik van de ondergrond.

“Hierin past het ondergronds aanleggen van delen van de Hoge Snelheidslijn en de Betuwelijn via ruimtebesparende boor- en tunneltechnieken.”

Reageer op dit artikel