nieuws

Plan voor nieuwe route Prinses Margrietkanaal

bouwbreed Premium

Bij Grouw moet het Prinses Margrietkanaal een andere route gaan volgen. Hierdoor wordt een betere scheiding van recreatie en beroepsvaart verkregen. Bovendien krijgt Grouw de mogelijkheid met een nieuwe woonwijk naar het zuiden uit te breiden terwijl de beroepsvaart een veel betere aansluiting op de industriehaven van Drachten krijgt. Tenslotte ke door de nieuwe route natuurgebieden worden uitgebreid.

Dat is in korte lijnen het plan van ingenieursbureau Grontmij Advies en Techniek BV en poontwikkelaar Vastgoed De Friesche Wouden, beide uit Drachten. Uitvoering van het plan moet volgens de initiatiefnemers in totaal vijftig tot zestig miljoen gulden gaan kosten. De helft daarvan is nodig voor het verwerven van grond, het resterende bedrag gaat op aan de aanleg van het nieuwe kanaal.

De Grontmij en Vastgoed De Friesche Wouden hebben de plannen aan de Stuurgroep Blauwe Ruimte aangeboden.

Deze door de provincie inge stelde stuurgroep stelt de invulling van het ruimtelijk gebied tussen Leeuwarden, Grouw en Drachten vast in het kader van het nieuwe streekplan. Als de stuurgroep het plan overneemt zal op een termijn van tien tot vijftien jaar het Prinses Margrietkanaal de nieuwe route ke volgen.

Geld voor de uitvoering moet onder andere komen uit een aantal verschillende subsidiepotten. Zo is door de positieve effecten op de natuur geld te verwachten uit het Nationaal Natuurbeleidsplan. Daarnaast verwachten de initiatiefnemers geld in het kader van het Structuurschema Verkeer en Vervoer, waarin voorstellen worden gedaan om de positie en mogelijkheden van beroepsvaart op het kanaal te verbeteren. Ook rekenen Grontmij en Vastgoed De Friesche Wouden op bijdragen uit het Integraal Structuurplan Noorden des Lands en de SB-regeling van de EG. De verkoop van de nieuwe grond voor de woningbouw bij Grouw moet eveneens geld opbrengen.

Reageer op dit artikel