nieuws

Ontwerp ‘Villa Domani’ legt nadruk op produkt

bouwbreed

In de woningbouw komt de nadruk te liggen op het produkt, in plaats van op het bouwproces. Vanuit die overtuiging heeft Morsink Architecten BV te Ootmarsum de ‘Villa Domani’ ontwikkeld. Het ontwerp leent zich goed voor prefabricage en assemblage. De woning (ook te gebruiken als klein kantoor) is bovendien onderhoudsarm.

Villa Domani:het gerede produkt.

Morsink ontwikkelde de Villa Domani in samenwerking met aannemingsbedrijf Droste BV te Hengelo. Tijdens de uitreiking van de Belton Prefab Betonprijs 1993 trok de woning extra aandacht, omdat het de enige inzending was in de categorie woningbouw. Bovendien is het ontwerp mede op milieuoverwegingen gebaseerd.

De woning is tot nu toe tweemaal gebouwd met gebruik van prefab betonelementen, eenmaal in Borne en eenmaal in Montfoort. Een iets grotere, in kalkzandsteen uitgevoerde versie met een plattegrond van 10,20 bij 10,20 m is gerealiseerd in Enschede en in Almere. Waarschijnlijk komen de volgende Villas in Nieuwkoop te staan, voor de vestiging van enkele kleine kantoren en praktijken.

“We richten ons niet alleen op Nederland. Qua uitstraling is het ontwerp zeer geschikt voor export, bijvoorbeeld naar Duitsland” , aldus ing.

M.H.J.M. Westerhof van Morsink Architecten. Hij schat de gemiddelde aanneemsom van een Villa Domani op f. 355000. Daarbij moet men wel bedenken dat de woning in de gebruiksfase weinig onderhoud vraagt.

Auto-industrie

Westerhof: “Het ontwerp gaat uit van de visie, dat in de toekomst de nadruk op het bouwprodukt komt te liggen, in plaats van op het bouwproces.

De arbeid op de bouwplaats krijgt in toenemende mate het karakter van assemblage, en een steeds groter deel van de produktie vindt plaats in de fabriek. Het aanbod aan traditionele bouwvaklieden neemt af.

Bovendien is het niet mogelijk om op de bouwplaats een constante kwaliteit te leveren. Bij het ontwerpen van de Villa Do mani hebben we de auto-industrie in gedachten gehad. Net als voor een auto is er een informatieve en duidelijk folder gemaakt voor de potentiele kopers. Een woning moet ook zo perfect afgeleverd worden als hij in de folder staat.”

De voorkeur van Westerhof gaat uit naar realisatie in prefab beton. “Het voordeel van beton is de besparing op het stukadoorswerk” , stelt hij.

“De betonnen wanden hoeven alleen maar te worden uitgevlakt. De tot nu toe gerealiseerde woningen hebben een in het werk gestorte fundering, maar die zou ook geprefabriceerd ke worden. De bouwtijd van een Villa Domani hoeft niet meer dan negen weken te bedragen. Met gebruik van prefab beton en onderhoudsarm polyester en aluminium is er nauwelijks werk voor de stukadoor en de schilder.”

Milieu

De ontwerpers van de Villa Domani hebben ook het milieu voor ogen gehad. “Alles aan de woning is opnieuw te gebruiken” , aldus Westerhof. “Luifel, dakkapellen, goten, schoorsteen, balkon en boeiboorden zijn niet van hout maar van geprefabriceerd met glasvezel-gewapend polyester.

Dat is voor honderd procent her te gebruiken, evenals het aluminium van de kozijnen. We hebben voor deze materialen gekozen in de eerste plaats omdat zij onderhoudsarm zijn, en in de tweede plaats omdat zij van de onderhoudsarme materialen het meest milieuvriendelijk zijn.” Hoewel de gekozen materialen op het eerste gezicht vanuit milieu-overwegingen niet het meest voor de hand liggen, is er dus wel over nagedacht.

De constructie van een Villa Domani bestaat uit zeven identieke prefab betonnen gevelelementen plus een element met doorgang naar de garage.

Op de hoeken staan vier stalen hoekkepers op de betonelementen. De stelkozijnen zijn van vurenhout, evenals de vliering. Het dak bestaat uit geprefabriceerde dooselementen.

Voor de vloeren en het dak van de garage is gekozen voor VEBI-kanaalplaatvloeren.

De Villa Domani kan geleverd worden met garantie van de bouwondernemer, waarvoor de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) borg staat. Dat geldt ook voor de afwerking van de betonnen gevel met sierpleister.

Bij de detaillering is rekening gehouden met het voorkomen van schade aan dit pleisterwerk. De hoek bijvoorbeeld is gedilateerd en de naast de vensters zijn de neggen tot aan het kozijn geraapt en met glasvlies versterkt.

Reageer op dit artikel