nieuws

Ontwateringsbuizen onder weg doorgeperst in Ede

bouwbreed

Uitvoering van het po voor het wijkwinkelcentrum Stadspoort in de gemeente Ede maakt aanleg van nieuwe infrastructurele voorzieningen noodzakelijk. Een viaduct zal het aan te leggen winkelcentrum verbinden met de bestaande wijk Maandereng. In verband met de ontwatering van deze wijk is een bestaande singel verlegd en worden twee betonnen transportbuizen met een diameter van 800mm aangelegd. Een ervan is bestemd voor rioolwater. De an dere is voor het singelwater.

Het werk is inmiddels afgerond.

De twee buizen hebben elk een lengte van ongeveer 85 meter.

Ze zijn onder een bestaande weg door geperst. Daartoe is een speciale perskuip aangelegd. Het persen zelf gebeurt met behulp van hydraulische vijzels. De gang van zaken bij het doorpersen wordt in een besturingscabine bewaakt via videomonitoren. Laser-apparatuur zorgt ervoor dat hoogte en richting met grote nauw keurigheid ke worden aangehouden. Een waterdichte doorvoering voorkomt dat water en grond de perskuip binnendringt.

De gemeent Ede werkt in dit po samen met poontwikkelaar MBO en de ontwikkelingsmaatschappij Ede (OME), waarin de bouwbedrijven Kuin, Van Grootheest, Van Driesten en BCE Bouw samenwerken. Het wijkwinkelcentrum Stadspoort zal medio 1995 in gebruik worden genomen.

Fotostudio Gert Jan Koster, Bennekom.

Reageer op dit artikel