nieuws

Nieuwe regels voor kunst Groningse bouwwerken

bouwbreed

Voor kunstwerken bij bouwpoen heeft de provincie Groningen nieuwe regels vastgesteld. De provincie is nu alleen nog gedurende de ontwerpfase betrokken, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de eigenlijke opdrachtgever. De provincie heeft jaarlijks een budget van f. 90000 voor de uitvoering van zogenaamde monumentale opdrachten. Daarmee wordt maximaal de helft van de kosten van het kunstwerk vergoed. Het resterende bedrag komt voor rekening van de opdrachtgever, gemeenten of non-profitorganisaties. Het gaat in principe om grote kunstwerken.

Een enkel keer bevindt het kunstwerk zich in een gebouw, maar dan stelt de provincie de eis dat de betreffende ruimte openbaar is. In samenwerking met de opdrachtgever maakt zij vervolgens een opdrachtomschrijving. Via een open procedure krijgen kunstenaars de kans op het po in te schrijven. Een commissie met leden van provincie, opdrachtgever en belanghebbenden als architecten van het betrokken bouwwerk of buurtbewoners maken vervolgens een definitieve keus. Deze week geeft de provincie uitleg over de nieuwe werkwijze voor monumentale opdrachten.

Reageer op dit artikel