nieuws

Nieuwe kostennorm voor bouw in gezondheidszorg

bouwbreed

De bouwkosten ten behoeve van de intramurale gezondheidszorg -ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten- zijn over de periode van januari 1992 tot en met januari 1993 met gemiddeld 1,4 % gestegen inclusief btw.

Dat meldt het College voor Ziekenhuisvoorzieningen in zijn jaarlijkse Bouwkostennota, bestemd voor staatssecretaris Simons van Volksgezondheid, die momenteel wordt gedrukt.

Een nieuwbouwziekenhuis heeft per bed zon tachtig vierkante meter aan ruimte nodig.

De bouwkosten zijn vorig jaar met f. 40 per vierkante meter gestegen, van f. 2900 tot f. 2940, ofwel met f. 3200 per bed.

Naast de directe bouwkosten leiden ook veranderingen in de vraag naar zorg bij tot bijstelling van de normbedragen.

Voorbeelden van die zich wijzigende zorgvraag en daarmee samenhangende kostenontwikkeling zijn de toenemende privacybehoefte, wat resulteert in meer vierkante meters per bed, en de deconcentratie van voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, dat leidt tot de bouw van meer kleinschalige voorzieningen.

De binnenkort te presenteren Bouwkostennota biedt directies van instellingen in de gezondheidszorg een handvat ten behoeve van de voorbereiding van individuele bouwpoen.

Behalve de bouwkostennormen geeft de nota ook een bij de getallen behorende kwaliteitsomschrijving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels