nieuws

Nieuw rekenmodel voor een kosten-kwaliteitverhouding

bouwbreed

Het Onderzoeksinstituut OTB heeft in samenwerking met Swets+Van Voorden BV Bouwmanagement & Research een nieuw model bedacht om de kosten-kwaliteitsverhouding van woningbouwpoen te toetsen. Aanleiding hiervoor vormt het feit dat het Rijk de prijs-kwaliteitsverhouding niet meer toetst en bovendien de marktvraag van een kwantitatieve is verschoven naar een meer kwalitatieve vraag.

In het door OTB en Swets +Van Voorden BV Bouwmanagement & Research opgestelde boekwerk ‘De kostenkwaliteitstoets, analyse van een gemeentelijk volkshuisvestingsinstrument’, wordt een aantal methoden en technieken beschreven waarmee in de verschillende fasen van de voorbereiding van het bouwproces een prijs-, kwaliteits- en efficiencytoets kan worden gemaakt. In het boek is een rekenmodel opgenomen waar mee het mogelijk is om poen in de volkshuisvesting in alle financieringscategorien te budgetteren en te toetsen aan een genormeerde kwaliteit.

Met deze ontwikkelde methode is inmiddels bij de planbegeleiding van meer dan 8000 woningen in verschillende financieringssectoren ervaring opgedaan. Verder is er in het boek veel aandacht aan de begrippen kwaliteit en kosten, aan informatiestructurering en aan kostenmodellen.

Presentatie

Het eerste exemplaar van het gezamenlijk boekwerkje wordt dinsdag 18 mei door OTB-directeur professor Priemus aan drs. Asselbergs, directeur van de Rijksdienst Monumentenzorg en tevens voorzitter van de Stichting Q overhandigt.

Het 270 bladzijde tellende boek is na de officiele presentatie voor f. 75 te bestellen bij de Delftse Universitaire Pers.

Reageer op dit artikel