nieuws

Markt voor hekwerk groeit minder snel

bouwbreed

De Nederlandse markt voor duurzaam hekwerk is sterk in beweging. Na jaren van groei is er nu sprake van een duidelijke stagnatie. De marktomvang voor sierhekwerk, die in 1992 nog zon f. 20 miljoen bedroeg, zal de komende jaren nauwelijks stijgen. Dat blijkt uit een marktstudie, opgezet door M & P Marketing Intelligence te Ophemert.

Automatisering van entreepoorten, installatie van audio- en video-communicatiemiddelen en terreinbeveilingsystemen ondervinden overigens wel een grote belangstelling.

Momenteel is al 17% van de particuliere entreepoorten in sierhekwerk voorzien van een automatisch aandrijving. Verwacht wordt dat dit percentage zal stijgen.

De markt voor industrieel hekwerk laat een afnemende groei zien. Was er afgelopen jaren nog sprake van een gemiddelde groei van 10%, voor de komende periode wordt een groei van niet meer dan enkele procenten verwacht.

Uit een oogpunt van beveiliging staat hekwerk bij bedrijven nog wel in de belangstelling, maar dan in combinatie met beveiligings- en besturingssystemen.

Reageer op dit artikel