nieuws

Lezingen over hellende daken op diverse locaties

bouwbreed

Bouwcentrum Expo te Rotterdam houdt een aantal lezingen over, ‘vorm, functie en proces van hellende daken’. Tijdens deze lezingen die worden gehouden in nauwe samenwerking met RBB Montfoort, worden vooral de bouwfysische aspecten van het hellend dak belicht alsmede de dakpanverankeringen volgens het Bouwbesluit neergelegd in NEN 6707 en de NPR 6708.

Mede in verband hiermee wordt ook het Komo procescertificaat pannendekken behandeld. De lezingen worden de komende maanden op verscheidene locaties in het land gehouden. De bijeenkomsten zijn vooral bestemd voor architecten, technische diensten, woningbouwverenigingen, aannemers, ingenieurs en adviesbureaus. Geinteresseerden ke contact opnemen met Bouwcentrum Expo BV te Rotterdam, telefoon 0102171400.

Reageer op dit artikel