nieuws

Kleine bouwkraan verbetert werkklimaat op bouwplaats

bouwbreed

Bij de opening van de Vakbeurs Bouwmachines 93 die morgen in de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht begint, zal een stuurgroep, geformeerd door het InnovatieCentrum Arnhem uit afgevaardigden van de SAOB, Stichting Arbouw en de aannemerij, aan de vak- en dagbladpers een rapport overhandigen. Hierin wordt het onderzoek belicht naar de praktische toepassing en economische haalbaarheid bij bouwwerkzaamheden van een draadloos bestuurde tien ton/meter torenkraan.

De 10 ton/meter kraan een nieuwe visie op materiaallogistiek en verbetering van de werkomstandigheden op de bouwplaats.

Met de studie naar het gebruik van een draadloos bestuurde 10 tonmeter kraan heeft de stuurgroep willen aantonen dat mechanisering van bouwwerkzaamheden leidt tot belangrijke verbetering van de arbeidsomstandigheden en dat dit niet behoeft te leiden tot extra grote investeringen.

Inspirator tot het onderzoek, dat is geleid door het Innovatie Centrum Midden- en Zuid Gelderland, is geweest de heer B.

Elshof van het Bouwbedrijf Gebr. Elshof Kilder BV, tevens directeur van Handelsonderneming Elbo (Elshof Bouw).

Al ruim vier jaar zet dit Gelderse bouwbedrijf bij de bouw van eengezinswoningen, bouwkranen van deze capaciteit in. Elshof beschikt reeds over vier snelopbouwkranen van het fabrikaat Arcomet, eveneens tien ton/meter kraantjes die, zoals de heer Elshof bevestigt, voor alle op de bouwplaats voorkomende werkzaamheden worden gebruikt.

Hijsbewijs

Door de radiografische afstandsbediening is het mogelijk de kraan zowel vanaf de grond als vanaf de verdiepingsvloer te besturen. Dat betekent dat alle op de bouwplaats werkzame vakmensen zelf de benodigde materialen, of het nu gaat om bakstenen, vloerdelen, dakpannen of kozijnen, naar de werkplek ke dirigeren. Immers voor de besturing van dit type kraan wordt door de wetgever geen hijsbewijs voorgeschreven.

De bijzonder positieve ervaringen die men met het gebruik van dit type kraan had, waren voor de heer B. Elshof aanleiding het innovatiecentrum te verzoeken de machine en zijn gebruiksmogelijkheden voor nadere studie bij de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid SAOB aan te bieden.

Uit het onderzoek, dat de SAOB in opdracht van de stuurgroep heeft verricht naar de inzet van een op afstand te bedienen bouwkraan, konden enkele interessante conclusies worden getrokken. De onderzoeksresulaten zijn neergelegd in een rapport waaruit valt te lezen dat het gebruik van dit type bouwkraan leidt tot verhoging van de produktiviteit en de veiligheid en waarmee het traditioneel opperen tot het verleden behoort.

Prefab bouwdelen

Andere bevindingen zijn dat de huidige technologie geen beperkende factor is, er geen kraan meer hoeft te worden ingehuurd en de kosten van inzet van een eigen kraan niet hoger zijn dan bij een ingehuurde kraan. Verder ontstaat een belangrijke verbetering van de werkomstandigheden en ook het gebruik van geprefabriceerde bouwdelen wordt bevorderd.

Vloerplaten

Bij de bouw van eengezinswoningen vormen de vloerplaten die doorgaans niet meer dan twee ton wegen de meest zware last die op de bouwplaats dient te worden gehanteerd.

Een dergelijke last vormt voor een tien ton/meter kraan geen probleem.

Geprefabriceerde delen voor schoorstenen, prefab dakkapellen, samengestelde dakspanten, ke derhalve met behulp van de bouwkraan ge makkelijk worden verwerkt.

Het op groter schaal toepassen van geprefabriceerde onderdelen kan evenzeer leiden tot kortere bouwtijden.

In de stand van importeur N.I.B.M. uit Gouda op het buitenterrein van de Utrechtse Jaarbeurs zal een bouwkraan van deze grootte worden gedemonstreerd. De importeur koos hiervoor uit het brede Potain kranenprogramma een snelopbouwkraan van het type GMH 519. Deze machine is eveneens uitgerust met een, ook bij het onderzoek betrokken, radiografische afstandbediening van ABB. (Asea Brown Boveri) uit Rotterdam.

Met name deze appqaratuur vormt het hart van dit bijzondere systeem van materiaallogistiek op de bouwplaats.

Reageer op dit artikel