nieuws

Kathodische bescherming geeft kering tweede jeugd

bouwbreed

De stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg is ontworpen om ten minste honderd jaar haar werk te doen. Dat betekent dat er, gezien het brakke milieu, extra aandacht nodig is voor de corrosiebescherming; vooral voor de zogenaamde combiwanden. Een hoogwaardige staalkwaliteit, gecombineerd met een coating garandeert slechts de helft van de gewenste levensduur. Toepassing van kathodische bescherming moet voor de rest zorgen. Totale kosten van de kathodische bescherming:enkele miljoenen.

Kathodische bescherming is niet voor alle onderdelen van de stormvloedkering noodzakelijk, zo bleek gisteren tijdens twee lezingen over de corrosiebescherming van de kering op de Maritieme Materialendag in Delft. Als de kering open is, staan de sectordeuren namelijk in parkeerdokken die ke worden drooggezet. Daardoor zijn inspectie en onderhoud van de deuren relatief eenvoudig uit te voeren. Ook de stalen damwanden van de dokwand worden in den droge onderhouden. Volgens ir. E.

van der Lee van Bouwkombinatie Maeslant Kering (BMK) kan voor hiervoor een levensduur van honderd jaar dan ook zonder al te veel hoofdbrekens worden gerealiseerd.

Combiwand

Heel anders ligt dat met de corrosiebescherming van de stalen damwanden van de landhoofden. Gezien de extreem hoge belastingen die deze krijgen te verduren, zijn ze uitgevoerd als verankerde combiwand:stalen buispalen met een diameter van 1,52 m en een lengte tot 30 m, afgewisseld met een dubbele damwandplank. Door voorspankabels en ankerstangen zijn de combiwanden verbonden met stalen ankerschermen.

Normaal gesproken hebben damwandconstructies volgens Van der Lee een levensduur van 25 tot 40 jaar. Aan de Waterwegzijde wordt de constructie daarom beschermd met een coating vanaf de bovenzijde van de damwand tot circa een meter in de grond. Daarmee kan de levensduur worden verlengd met tien tot vijftien jaar.

Als coating is gekozen voor een epoxy primer en een epoxy glassflake toplaag. De glasvezels in de toplaag moeten extra bescherming geven tegen mechanische beschadiging.

Niet ingewikkeld

Voor de verdere levensduur tekent het systeem van kathodische bescherming dat door Merrem & la Porte BV uit Zaltbommel wordt aangebracht.

Volgens ing. A.A. Hommes van dit bedrijf is dat, voor zover het de rivierzijde betreft, niet een erg ingewikkelde klus.

Maar door de afmetingen van po als geheel wordt het wel bijzonder. Kathodische bescherming met een vergelijkbare omvang is volgens Hommes in Nederland alleen gerealiseerd bij een damwandpo bij Hoogovens in IJmuiden.

Door het grote staalopppervlak van de combiwand aan de rivierzijde (20000m2) moeten niet minder dan 150 anoden op speciale onderwaterconstructies worden aangebracht.

Daarnaast is speciale aandacht nodig voor het doorverbinden van damplanken en buispalen, zodat de combiwand metallisch een geheel wordt.

Landzijde

Veel complexer is de kathodische bescherming van de landzijde van de combiwand, vooral door de gigantische hoeveelheid te beschermen staaloppervlak (800002) van combiwand, parkeerdokwanden, ankerwanden en verankering.

Oplossing van dit probleem is nu echter nog niet nodig. Omdat het corrosieproces aan de landzijde veel minder snel verloopt, is de beslissing of ook hier een systeem van kathodische bescherming moet worden geinstalleerd, uitgesteld tot een later tijdstip. Wel worden voorzieningen getroffen om, desnoods pas over enkele tientallen jaren, alsnog een kathodische bescherming aan te brengen. Zo wordt extra aandacht besteed aan het metallisch doorverbinden van alle eventueel te beschermen constructies. Verder worden proefpalen aangebracht die na verloop van tijd inzicht moeten geven in het verloop van het corrosieproces. De beslissing over de kathodische bescherming aan de landzijde kan zodoende volgens Van der Lee waarschijnlijk nog dertig tot zestig jaar worden uitgesteld.

Reageer op dit artikel