nieuws

Isoleren van woningen moet afgedwongen

bouwbreed

“Het isoleren van woningen moet ke worden afgedwongen, anders duurt het nog minstens een eeuw voordat alle woningen behoorlijk zijn geisoleerd” . Dat is de conclusie van de NIF (Nederlandse Isolatie Federatie).

De federatie komt tot die conclusie op grond van de statistische gegevens die op donderdag 6 mei worden gepresenteerd op het symposium NaIsolatie nu of nooit in het Kurhaus te Scheveningen. Uit deze gegevens blijkt dat heel weinig woningen volledig zijn geisoleerd en dat er te weinig woningen worden nageisoleerd.

Volgens de NIF moeten vooral huurders en verhuurders worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij moeten harde middelen niet worden geschuwd. De NIF pleit daarom voor het instellen van een ‘meewerkplicht’. Daarmee moet de verhuurder zijn huurders wettelijk ke opleggen om een ‘redelijk’ isolatieplan te accepteren. Omgekeerd moeten verhuurders door huurders ke dwingen een isolatieplan op te stellen.

Weigeren De wenselijkheid om bij slecht geisoleerde woningen huurverhoging te ke weigeren, zou volgens de NIF moeten worden onderzocht. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om via gemeentelijke aanschrij ving de verhuurder te dwingen tot isolatie.

Energiebesparing De NIF vindt deze verregaande maatregelen nodig om tenminste nog een deel van de doelstelling uit het ‘Nationaal Milieubeleidsplan plus (NMP)’

te realiseren. Volgens dit plan moet in het jaar 2000 in de woningbouw 25% energiebesparing zijn bereikt. De NIF verwacht bij ongewijzigd beleid op dit vlak hoogstens enkele procenten energiebesparing wordt bereikt. Bovendien blijft daarbij de uitstoot van CO onder andere verantwoordelijk voor het broeikaseffect, onverminderd groot, aldus de federatie.

Reageer op dit artikel