nieuws

‘Isolatiebeleid schuldig aan stijging allergiepatienten’

bouwbreed Premium

“Het isolatiebeleid van het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de explosieve stijging van het aantal allergiepatienten in Nederland” . Dat schrijft de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) aan staatssecretaris Heerma. “Dat komt in belangrijke mate, doordat te weinig aan vloerisolatie wordt gedaan” , aldus de stichting.

De SBVN baseert zich voor wat betreft deze mening op de conclusie en resultaten van een onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hieruit blijkt, dat de concentratie allergenen van huisstofmijten in de vloerbedekking fors toeneemt als de woning wel is voorzien van dubbelglas en of spouwmuurisolatie, maar niet van vloerisolatie.

Verkeerd

“Het ministerie is nu al een half jaar op de hoogte van ons standpunt” , aldus A.J.M. Wilemsen van SBVN. “Het heeft met het onderzoek echter nog niets gedaan” . De stichting gaat er daarom vanuit dat Heerma nog niet is ingelicht door zijn ambtenaren.

“Het beleid is er de oorzaak van dat drie miljoen woningen verkeerd zijn geisoleerd. Daardoor lopen 2,5 miljoen mensen een verhoogd risico allergisch te worden als ze het al niet zijn” , zo stelt Willemsen.

Isolatiemaatregelen inzake wanden en ramen, waarbij vloerisolatie buiten schot blijft, veroorzaken een vochtig klimaat ter plaatse van het vloergebied en vormen een goed gedijgebied voor de huisstofmijt en schimmels. Kleuters en peuters, die zich kruipend over de vloerbedekking van dergelijke woningen bewegen, worden daardoor in versterkte mate blootgesteld aan een hoge allergieconcentratie. “Van hen loopt een op de drie een verhoogde kans om al op jeugdige leeftijd allergisch te worden.

Vooral de sterke groei van het aantal jeugdige allergiepatientjes baart de gezondheidszorgsector grote zorgen.”

“Maar ook oudere mensen, die al jarenlang in dezelfde woning leven, blijken vaak pas astmatische klachten te krijgen, nadat dubbelglas is aangebracht en de spouwmuren zijn gevuld met isolatiemateriaal. Het verband met de verkeerde woningisolatie werd tot op heden nauwelijks gelegd.

Dat komt omdat er vaak meer dan een jaar overheen gaat, voordat de eerste allergische reacties optreden” , aldus de SBVN. “De angst voor de niet goed verklaarde vochtproblematiek remt de animo zozeer” , aldus de brief, “dat cijfers over de zwaar tegenvallende ontwikkelingen al geruime tijd niet meer worden gepubliceerd. De vrees kan alleen worden weggenomen door het publiek de werkelijke oorzaken van de ‘geheimzinnige golf van vochtproblemen uit te leggen. Dat staat echter haaks op het beleid van Heerma, zo vermeldt de brief aan Heerma.

Tegen beter weten in

Organisaties, die zijn betrokken bij de woningisolatie, moeten bewoners ten onrechte en tegen beter weten in, een schuldgevoel aanpraten. Hun wordt vaak onvoldoend ventileren aangepraat, terwijl de eigenlijke oorzaak verkeerd isoleren is. Met nadruk ligt hierbij het accent op een gebrekkige of afwezige vloerisolatie. De bewoner wordt aangezet tot overmatige ventilatie, om de problematiek van het vocht de baas te worden. Dat verhoogt het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO verantwoordelijk voor het broei kaseffect. De stichting zegt verder, dat de discussie tussen Heerma en de Kamer over de vochtproblematiek in woningen inmiddels al jaren voortduurt.

Groen links

Eind oktober vorig jaar heeft Lankhorst van Groen Links tijdens de behandeling van VRO93 de Kamer de erop gewezen dat TNO-Bouw en de Stichting Bouwresearch hebben bevestigd, dat het aanbrengen van dubbelglas zonder dat aan vloerisolatie wordt gedaan vochtproblemen aan de vloer optreden. Hij vroeg de staatsecretaris daar aandacht aan te willen besteden.

Schriftelijk gaf Heerma te kennen TNO-Bouw en de Stichting Bouwresearch te zullen benaderen en zijn conclusies over hun bevindingen aan Lankhorst te doen toekomen.

“Deze toezegging is nu een half jaar later nog niet gestand gedaan” , aldus de SBVN.

Nu volgens de stichting duidelijk is, dat het achterwege laten van vloerisolatie niet alleen schimmelvorming maar ook een sterke toename van huisstofmijten ten gevolge heeft, hoopt de SBVN, dat de staatssecretaris alsnog zijn belofte aan de Kamer op korte termijn nakomt.

Reageer op dit artikel