nieuws

‘In Wijkermeerpolder 500 ha bedrijfsterrein’

bouwbreed

De provincie Noord-Holland wil dat de agrarische functie van de Wijkermeerpolder bij Beverwijk vooralsnog gehandhaafd blijft, teneinde in de toekomst in dit gebied een 300 a 500 ha groot bedrijfsterrein voor havengebonden activiteiten te ke ontwikkelen.

Dat maakte gedeputeerde drs. J. Achterstraat in Velsen kenbaar op een door de Kamer van Koophandel Haarlem en Omstreken op landgoed Beeckestijn belegde IJmond-bijeenkomst. Hij ging bij die gelegenheid omstandig in op de economische ontwikkeling in het havengebied AmsterdamNoordzeekanaal. Uitgangspunt daarbij was het daartoe opgestelde masterplan, dat aangeeft hoe in de komende kwart eeuw 50000 nieuwe arbeidsplaatsen ke worden gecreeerd. Om dat te bereiken worden nieuwe bedrijfsterreinen aangelegd van 1500 ha en uitbreiding van de kadelengte met 20%. Dit vergt tevens grote investeringen in de infrastructuur.

Een stuurgroep heeft inmiddels geinventariseerd dat in theorie de benodigde 1500 ha beschikbaar is. In totaal is er zelfs capaciteit voor 1800 ha.

Maar of alle locaties ook maatschappelijk aanvaardbaar zijn is de vraag. Achterstraat hecht aan gefaseerde ontwikkeling van een maximaal 500 ha omvattend bedrijfsterrein in de Wijkermeerpolder, maar vindt zijn milieu-collega Tielrooij op zijn weg. Die heeft andere opvattingen over wat er met de polder moet gebeuren.

Reden voor Achterstraat ervoor te pleiten in de polder geen dingen te doen die aanleg van een bedrijfsterrein in de toekomst ke belemmeren.

“Geen locatie voor vuilstort, vliegasdepot of natuur, groen en/of recreatie-ontwikkeling.

Handhaaf de agrarische functie tot het moment dat de daadwerkelijke ontwikkeling als bedrijfsterrein aan de orde komt” , riep hij op.

In Amsterdam en Zaanstad kan volgens hem verder nog 200 ha worden gevonden. Ook mogelijke uitbreiding in de verre toekomst van het Westpoortgebied in de IJmond behoort tot de mogelijkheden. En binnen het huidige streekplangebied is rond Ruigoord nog altijd 500 ha te realiseren. Er is al een bestemmingsplan dat aanleg van de Afrikahaven mogelijk maakt. Prioriteit wensen GS te geven aan herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen. Het gaat in dat geval om terreinen in Amstetrdam-Noord, langs de oevers van de Zaan in Zaanstad, het Hoogovens-terrein, IJmuiden-West en BeverwijkOost in de IJmond.

Reageer op dit artikel