nieuws

In Betonwerk + FertigteilTechnik nr.4 wordt veel …

bouwbreed Premium

In Betonwerk + FertigteilTechnik nr.4 wordt veel aandacht besteed aan de toekomst van betontechnologie en -techniek. Prof. dr.-ing. G. Konig en dipl.-ing. G.E. Simsch van de TH Darmstadt doen verslag van de nieuwe mogelijkheden met hoge-sterkte-beton. Een mooi voorbeeld is een brug met een voorgespannen trekstaaf aan de onderzijde, afstudeerwerk van C. Pietsch. Ook komt het plan voor een kilometerhoog gebouw in Japan aan de orde. Prof. dr.-ing. T. Bock van de TH Karlsruhe behandelt het bouwen met robots, onder andere met spuitbeton. In de rubriek over nieuwe octrooien staat eveneens een spuitrobot vermeld, waarmee betonnen kolommen geprefabriceerd ke worden zonder gebruik van bekisting. Het patent is aangevraagd door een Finse firma.

In Gezond Bouwen & Wonen nr.2 staat een artikel over het verwerken van huisvuil tot grondstof voor de bouw. Het betreft het ‘systeem Vennik’, waarbij het vuil in de fabriek wordt gescheiden (behalve glas, chemisch afval en papier en karton). Er ontstaat compost en reststof, die goed te gebruiken is in de bouw. Het ministerie van Landbouw gebruikt al twaalf jaar lang wanden van beton met deze reststof in een stal. Zij voldoen goed. Ook wordt reststof gemengd met gips. Zowel de buigtreksterkte als de geschiktheid voor schroeven zijn beter dan van gips zonder reststof. Informatie over het ‘systeem Vennik’ is te verkrijgen bij J. Vennik, tel. 076-715745 of M. Anthonissen, tel. 076874897.

In Cement van mei staat een artikel over kantorenbouw in Hong Kong. Opmerkelijk zijn de hoge grondkosten (75% van de stichtingskosten), de invloed op het ontwerp van de overtuiging dat symmetrie en verdubbeling geluk brengen, de brede basis van de gebouwen (het ‘podium’, met restaurants en winkelpassages), het gebruik van bamboe voor stei gerwerk en de fundering op met beton gevulde putten tot meer dan 30 meter diepte (‘caissonfundering’) waarin de stalen kolommen worden ingeklemd. Vervolgens wordt vanaf het maaiveld zowel naar boven als naar beneden gewerkt.

De bouwtijd is daardoor korter en dus de grondrente tijdens de bouw minder.

Hooggeschoold personeel uit het Engelse legercorps richt zich steeds meer op verkrijgen van werk in de bouw nu de reorganisatie van het Engelse leger zijn laatste fase ingaat.

Naar in de Construction Weekly van 12 mei staat te lezen komt het plan tegen ’95 het leger met 40000 man in te krimpen veel mankracht met ervaring in de bouw beschikbaar. Engelse bouwbedrijven en raadgevend ingeniersbureaus zoals Costain en Bailey, Thompson & Thorneycroft zeggen elk drie tot vier van dergelijke mensen aan te nemen.

Toch blijft het risico voor degenen die het leger verlaten aanwezig dat geen werk kan worden gevonden. Dan zullen zij zich moeten voegen bij de duizenden bouwvakkers wiens banen door de bedroevende gang van zaken in de Engelse bouw al verloren zijn gegaan.

In Engeland wordt in spanning gewacht op de Europese besluitvorming over een maatregel die de maximale werktijd per week tot 48 uur beperkt.

In de Contract Journal van 13 mei staat vermeld dat als zo een besluit op 1 juni wordt aangenomen dat het dan in 1995 op de bouwplaatsen zal worden ingevoerd.

Volgens Engelse bouwbedrijven, waar gemiddelde weken van ongeveer 50 uur worden gemaakt, zal de beperking van de wekelijkse werktijd leiden tot kostenverhogingen die ke oplopen tot wel 40%.

Alhoewel de Engelse minister van werkgelegenheid, Gillian Shepard, dacht de invoering van de maatregel te hebben voorkomen, zijn Europa-deskundigen van mening dat het Verenigd Koninkrijk het in de stemming zal afleggen.

Reageer op dit artikel