nieuws

Huurverhoging kan na 1994 tandje minder

bouwbreed

Vanaf 1995 kan de jaarlijkse huurverhoging belangrijk lager uitvallen. Premier Lubbers heeft gezegd dat de inkomsten en de uitgaven op het gebied van volkshuisvesting tegen die tijd gelijk zullen zijn. Hij zei dat tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Dat zal dan voor het eerst zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.

Die situatie maakt het niet langer noodzakelijk de huurstijging hoger vast te stellen dan het inflatiepercentage, het tempo van de geldontwaarding.

Reageer op dit artikel