nieuws

Hoogfrequent trilblok met variabel moment

bouwbreed

Met het PVE 2320 VM (Variabel Moment) hoogfrequent trilblok brengt Dieseko uit Sliedrecht een trilblok op de markt dat niet alleen in frequentie regelbaar is ( van 0 tot maximaal 2300 omw/min.) maar waarvan ook de excentergewichten van ke worden versteld. Door het verstellen van excentergewichten wordt het statisch moment variabel.

Het huidige, beschikbare aanbod van conventionele trilblokken met een constant statisch moment kent een zogenaamd ‘kritisch’ frequentiegebied tijdens het opstarten en stopzetten van het trilblok.

Omdat het moment constant is, is er uiteraard ook een constante amplitude. Deze brengt niet alleen in dit kritische gebied storende en negatieve trillingen teweeg in de grond en in de giek van de kraan, maar kan ook (ver)storend blijven werken in andere frequentiegebieden.

Door het moment van het PVE trilblok variabel te maken, ofwel de verstelling van de excentergewichten mogelijk te maken, vindt het volgende plaats:tijdens het opstarten van het trilblok naar de maximum frequentie van 2T300 omw/min. is het statische moment 0 en staan de excentergewichter in volledige balans ten opzichte van elkaar en er wordt geen trilling (amplitude) bewerkstelligd.

Op het moment dat de maximum frequentie is bereikt gaat de verstelling van de excentergewichten plaatsvinden en op het moment van deze verstelling wordt er een amplitude gecreeerd.

In het nieuwe trilblok PVE 2320 VM geschiedt de verstelling van de excentergewichten automatisch naar maximum.

Omdat het trilblok reeds zijn maximum frequentie heeft bereikt is er van doorlopen van een ‘kritische frequentie geen sprake meer.

Automatisch

Naast de automatische verstelling is er op de afstandsbediening van de power unit een handmatige bedieningsknop voor de verstelling van de excentergewichten voor het bereik van 0 tot maximum (18 kgm) moment. Met het variabel moment kan er zo voor elke grondconditie de meest ideale verstellingspositie, en dus de meest ideale amplitude, bepaald worden voor die grondsoort, zodat verstoring van grond naar een minimum teruggedrongen kan worden.

Is eenmaal de meest ideale positie gevonden dan kan bijvoorbeeld het gehele werk hiermede worden afgemaakt. Opnieuw instellen na stopzetten en wederom opstarten van het trilblok is niet nodig.

Eveneens is het door het variabel moment mogelijk het trilblok op zijn maximale frequentie te behouden. Dit is belangrijk daar immers deze hoge frequentie een minimale verstoring van de grond teweeg brengt. In de praktijk is echter aangetoond dat het PVE 2320 VM-blok, bij maximaal gevraagd vermogen, geen terugval van frequentie toont. Wanneer het trilblok wordt stopgezet keert het ingestelde moment terug naar de 0-positie en remt dan af van de maximum frequentie naar stilstand.

Ook tijdens deze laatste fase worden er geen trillingen opgewekt. De bedieningsfuncties van de PVE Variabel Moment trilblok zijn eenvoudig en beveiligd tegen onjuist gebruik, zodat het werken met dit trilblok niet afwijkt van het werken met andere PVE-blokken.

Reageer op dit artikel