nieuws

Heitechnieken in de praktijk bij ICE

bouwbreed

Onder de naam ‘Een dag om op te bouwen’ werd op de terreinen van ICE BV te Almere een evenement georganiseerd waarop bijna alle bekende heitechnieken in de praktijk werden gebracht.

Deze dag werd door ICE BV georganiseerd in samenwerking met IHC Hydrohammer BV, Geveke Bouwmachines BV en Ifco BV In totaal bezochten zon 350 belangstellenden deze dag.

De terreinen in Almere boden een goed overzicht wat er zoal op het gebied van trilblokken, graafmachines, heihamers, rupskranen, boormotoren en meetapparatuur bij deze toonaangevende importeurs/producenten in het leveringsprogramma zit. Bovendien kon men hier en daar zelfs een noviteitje ontdekken.

Een nieuwe dimensie aan dit soort demonstratiedagen werd gegeven door de mogelijkheid om, bij inschrijving, een aantal machines tegen aantrekkelijke prijzen te kopen. Voor met name de wat nieuwere tweedehands funderingsmachines bleek een gezonde belangstelling te bestaan, die zich vertaalde in een uiteindelijke verkoopprijs die 20 tot 25% boven de limiet van de minimum-verkoopprijs lag.

(Overigens sluit deze prijsontwikkeling van gebruikt mate rieel geheel aan bij de tendens, die momenteel over de gehele linie te bespeuren valt. Zo zijn de prijzen bij de laatste Ritchie Bros veilingen boven iedere verwachting en bij een soortgelijk evenement in Engeland werden enige weken geleden welhaast ‘idiote prijzen betaald voor materieel uit bijvoorbeeld de begin tachtiger jaren) Inzendingen

Onder het getoonde materieel troffen wij het nieuwe ICEblok 1423C aan, dat door zijn geforceerde smering bij uitstek geschikt is voor het hoogfrequent continu draaien. Het blok weegt 3650 kg en heeft een max. frequentie van 2300 omw/min. Het max. hydraulische vermogen is 208 kW bij een max. druk van 340 bar.

Geveke Bouwmachines toonde een aantal hydraulische graafmachines en rupskraanopstellingen die voorzien waren van materieel voor het heien, trekken en verdichten. Daarnaast uiteraard de kleinere trilblokken die, gemaakt door ICE, in Nederland op de markt worden gebracht. Het betreft hier de serie bestaande uit de blokken 230B, 328B, 428B en 625B waarvan de eerste vier blokken in 1991 door ICE werden gebouwd in samenwerking met Krupp.

Meetsysteem

Reeds een jaar later lag de produktie op tweehonderd, waarmee is aangegeven dat met deze blokken een duidelijk gat in de markt werd gevuld. Het bedrijf Ifco Funderingscontrole BV was present met het VMsysteem dat men, in nauwe samenwerking met ICE heeft ontwikkeld. Het betreft hier een apparaat dat trillingen in constructies registreert die worden veroorzaakt door springladingen, hei- en trilwerk, verkeer, sloopwerkzaamheden etc. Met het VMsysteem kan men continu trillingspieken registreren gedurende een periode van meerdere weken zonder dat de batterijen verwisseld behoeven te worden.

Hierbij worden alle voor de gebruiker relevante gegevens in het digitale geheugen van het apparaat opgeslagen. Op elk gewenst moment kan het apparaat op een MS-DOS computer worden aangesloten om alle opgeslagen informatie uit te draaien. Daarbij is speciale soft-ware beschikbaar om deze gegevens te analyseren en deze snel geschikt te maken voor rapportage.

Nog een pluspunt van het VMsysteem is het feit dat het apparaat direct kan waarschuwen als er trillingswaarden worden bereikt die hoger liggen dan de vooraf ingestelde grens. Op deze wijze kan men direct ingrijpen om schades te voorkomen.

Op de presentatiedag bij ICE was ook het nieuwe 1423Cblok in werking te zien.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels