nieuws

Grotere bouwopgave sociale huurwoningen

bouwbreed

Er moeten nog dit jaar 7500 sociale huurwoningen extra in aanbouw worden genomen. Dit aantal komt bovenop het oorspronkelijke bouwprogramma en heeft tot doel de verlenging van wachttijden voor urgente woningzoekenden beperkt te houden.

De maatregel is noodzakelijk omdat binnen een jaar voor 30000 toegelaten asielzoekers en ontheemde ex-Joegoslaven woonruimte moet worden gevonden.

Volgens de ministeries van WVC en VROM is het tempo van de woningtoewijzing aan asielszoekers momenteel onvoldoende. Op dit moment bezetten al circa 7000 statushouders de centrale opvangplaatsen die niet voor hen bestemd zijn. Daarnaast verblijven nog eens 4000 mensen die de status van asielzoeker hebben in centrale opvangvoorzieningen.

In een brief dringen WVC-minister D’Ancona en staatssecretaris Heerma er bij de gemeenten dan ook op aan sneller en vooral ook meer woningen aan asielzoekers toe te wijzen. Als een gemeente of verhuurder niet of onvoldoende blijkt mee te werken, zal, zo benadrukken beide bewindslieden, het Rijk genoodzaakt zijn om deze gemeente of verhuurder op een indringender wijze te bewegen haar taakstelling in te vullen.

Mutaties Zoals bekend bieden de Huisvestingswet en het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen het juridische kader. Aan de hand van het aantal mutaties in de betaalbare huurwoningenvoorraad en de omvang van de betaalbare huurwoningenvoorraad, is per volkshuisvestingsregio en gemeente het aantal benodigde woningen bepaald. Per regio ligt het percentage tussen de 0,4 en 0,8 procent van de voorraad. Hierover is overigens al in een eerder stadium tussen het kabinet en de VNG overeenstemming bereikt.

Om deze gemeentelijke inspanning mogelijk te maken moeten nog dit jaar 7500 sociale huurwoningen extra in aanbouw worden genomen.

Volgens de bewindslieden moet het in combinatie met een stringent toewijzingsbeleid daarmee mogelijk zijn om de verlenging van wachttijden voor andere urgente woningzoekenden beperkt te houden.

Bijdrage Daarnaast krijgen de gemeente voor een persoon van achttien jaar en ouder een bedrag van f. 5000 als bijdrage in de kosten van een opvangprogramma. En ten slotte wordt voor 1993 eenmalig f. 40 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag is bedoeld als compensatie van de extra bijzondere bijstandskosten voor onder meer het gebruiksklaar maken en inrichten van de woningen van asielzoekers.

Reageer op dit artikel